17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục Thừa nhận Nội quy lao động cho các doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Thủ tục Thừa nhận Nội quy lao động cho các doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục: Thừa nhận Nội quy lao động cho các doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định nộp tại bộ phận “một cửa.”, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

Bước2: Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”(theo đúng thời gian đã quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Toà nhà 7 tầng - CC02, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản đề nghị thừa nhận Nội quy Lao động (theo mẫu)

Quyết định ban hành Nội quy lao động (theo mẫu)

* Bản Nội quy lao động đóng dấu giáp lai và có chữ ký của Tổng Giám đốc (bản gốc).

* Nội dung của bản Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu được quy định trong Điều 83 Bộ Luật lao động và Điều 4 nghị định 41/NĐ-CP ngày 06/4/2005

  - Bản tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời. Trong trường hợp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở thì lập 01 bản tán thành có trên 50% số người lao động trong doanh nghiệp ký tên.

b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ.

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc TP Hà Nội.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận                 

Phí, lệ phí

Không thu

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (mẫu 1 Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu 2 Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Lao động năm 1994, Luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007.

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2009 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 41/CP của Chính phủ ngày 06/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/04/2003sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 41/CP của Chính phủ ngày 06/7/1995.

- Thông tư số 19/2003/TT- BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP của Chính phủ ngày 06/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, KCX, KKT và khu công nghệ cao.

- Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy