16/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Công văn 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại ______________________________________________________________________________

Công văn 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại

Email In PDF.
Công văn số 4705/TCT-CS ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 4705/TCT-CS

V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa khuyến mại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4088/CT-TTr1 ngày 6/06/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại điểm 2.4 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng".

Ngày 23/4/2012, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2849/SCT-XNK.XTCT trả lời như sau:

"Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản theo quy định là vi phạm trình tự, thủ tục thực hiện khuyến mại".

Căn cứ hướng dẫn trên và trên cơ sở ý kiến của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2849/SCT-XNK.XTCT, trường hợp từ ngày 01/01/2004 đến ngày 30/06/2007, doanh nghiệp thực hiện chính sách khuyến mại phù hợp với nguyên tắc thực hiện khuyến mại được quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 về khuyến mại quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về xúc tiến thương mại, nhưng doanh nghiệp không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản chương trình khuyến mại với Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương) là vi phạm về trình tự, thủ tục. Do đó, khi xuất hàng cho khách hàng doanh nghiệp phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT.

2. Về thuế TNDN:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện khuyến mại, giá trị sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại cho khách hàng nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì khoản chi phí khuyến mại này sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và chịu mức khống chế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy