17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng Công văn 3772/NHNN-CSTT ngày 21/6/2012 hướng dẫn trả lãi đối với tiền gửi rút trước thời hạn ______________________________________________________________________________

Công văn 3772/NHNN-CSTT ngày 21/6/2012 hướng dẫn trả lãi đối với tiền gửi rút trước thời hạn

Email In PDF.
Công văn số 3772/NHNN-CSTT ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------------------

Số: 3772/NHNN-CSTT

V/v: Trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

 

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 19/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó lãi suất tiền gửi từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng) ấn định trên cơ sở cung-cầu thị trường. Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng đã triển khai một số sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiền gửi lãi suất bậc thang áp dụng cho kỳ hạn gửi tiền thực tế; một số tổ chức tín dụng nhận tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng và cho phép người gửi tiền hưởng lãi suất trên 12 tháng khi rút trước hạn (sau 1 tháng hoặc 3 tháng);… Đây là những hành vi vi phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng. Do đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 8 tháng 6 năm 2012 và Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn. Các tổ chức tín dụng không được cung cấp dưới mọi hình thức các sản phẩm tiền gửi nhằm tránh các quy định về lãi suất tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN và Thông tư số 04/2011/TT-NHNN.

b) Phải công bố công khai các quy định về tiền gửi trong hệ thống của mình tại các địa điểm huy động vốn theo quy định tại Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004, niêm yết rõ các mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn, các mức phí phạt (nếu có) đối với tiền gửi rút trước hạn và trường hợp áp dụng, thời hạn tối thiểu người gửi tiền phải thông báo trước khi có nhu cầu rút tiền trước hạn, mức thu phí đối với các dịch vụ liên quan đến tiền gửi…

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát hoạt động và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

a) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về lãi suất tiền gửi theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN, Thông tư số 04/2011/TT-NHNN, việc thực hiện Quy chế về tiền gửi tiết kiệm và các nội dung nêu tại công văn này. Trường hợp cần thiết, tiến hành ngay việc kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động đối với tổ chức tín dụng vi phạm.

b) Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất tiền gửi, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả xử lý.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐCĐặng Thanh Bình

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy