17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Email In PDF.

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Lĩnh vực thống kê

Sở hữu trí tuệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cục Sở hữu trí tuệ

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Cục Sở hữu trí tuệ

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử)

Thời hạn giải quyết

Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; Cấp Giấy chứng nhận: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng

- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận Quyết định hành chính

Các bước

- Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

- Trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí;

- Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn Thông báo từ chối chấp nhận đơn

- Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Tờ khai (theo mẫu);

- Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);

- Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);

- Bản mô tả mạch tích hợp;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký thiết kế bố trí:

- Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

- Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

- Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

+ Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí;

+ Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký thiết kế bố trí;

+ Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí.

2. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp:

- Có tính nguyên gốc;

- Có tính mới thương mại.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy