16/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lĩnh vực thống kê

Sở hữu trí tuệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cục Sở hữu trí tuệ

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Cục Sở hữu trí tuệ

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử)

Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; - Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

- Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Các bước

- Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

- Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn; Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

- Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Tờ khai (02 Tờ theo mẫu);

- Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);

- Bản mô tả (01 bộ);

- Các tài liệu có liên quan;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

- Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

2. Để được cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau: - Có tính mới, - Có tính sáng tạo; - Có khả năng áp dụng công nghiệp.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy