18/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc

Email In PDF.
MẪU SỐ 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc)

MẪU SỐ 1

TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:             /CV ……………

Hà Nội, ngày   tháng  năm 2008

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc

Kính gửi: ……………………………………………………..

- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Trại sáng tác điêu khắc ban hành theo Quyết định số:       /2008/QĐ-BVHTTDL, ngày     tháng    năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ ………………….

TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC

- Đại diện: ……………………………

Chức vụ: ……………………………….

- Địa chỉ: ……………………………..       

Điện thoại: ……………………………..

Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (tên trại) …………………

- Chủ đề: ……………………………………………

- Số lượng tác giả; trong nước; người nước ngoài ……………………………

- Số lượng tác phẩm: ………………………………….

- Chất liệu: ……………………………..     

Kích thước tác phẩm: …………

- Nguồn vốn: ………………………………........

- Thời gian: …………………………………......

- Địa điểm tổ chức trại: …………………………

- Địa điểm trưng bày: …………………………...

- Diện tích mặt bằng trưng bày: ……………….

- Chủ sở hữu tác phẩm: …………………………

Lời cam kết:

…………. cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy