07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh lữ hành ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh lữ hành

Email In PDF.
Phụ lục số 6: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 31 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Tên doanh nghiệp/đơn vị chủ quản :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Fax :

Email :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

................, ngày..........tháng..........năm...............

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH

I/ Khách du lịch chia theo thị trường

 

Loại khách

Số lượng khách (người)

Ngày khách trung bình

(ngày)

Giá tour /khách (VND hoặc USD)

Giới tính

Độ tuổi

Khách đi lẻ

Khách đi theo đoàn

Tổng số khách

Nam

Nữ

Dưới 18

Từ  18 -30

Từ 31 - 60

Trên 60

1. Khách nội địa

Người VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người NN thường trú tại VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khách  quốc tế vào Việt Nam (Inbound)

Châu Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Úc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Khách Viêt Nam ra nước ngoài (Outbound)

Châu Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Úc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

(1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chú thích: Các doanh nghiệp ghi cụ thể các thị trường của doanh nghiệp theo hướng dẫn trên                                                                        

II/ Khách du lịch chia theo phương tiện vận chuyển:

 

Phương tiện

NỘI ĐỊA

INBOUND

OUTBOUND

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Đường không

 

 

 

 

 

 

Đường bộ

 

 

 

 

 

 

Đường thủy

 

 

 

 

 

 

 

III/ Khách du lịch chia theo mục đích chuyến đi

 

Mục đích

NỘI ĐỊA

INBOUND

OUTBOUND

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng kh¸ch

So cùng kỳ năm trước (%)

Du lịch nghỉ ngơi

 

 

 

 

 

 

Công việc

 

 

 

 

 

 

Thăm thân nhân

 

 

 

 

 

 

Mục đích khác

 

 

 

 

 

 

 

IV/ Kết quả kinh doanh lữ hành:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Danh mục

 

Nội dung

Số tiền

So cùng kỳ năm trước (%)

1.

Doanh thu

 

a. Nội địa

 

 

b. Inbound

 

 

c. Outbound

 

 

Tổng (a+b+c)

 

 

Bình quân/khách

 

 

2.

Chi phí

Tổng chi phí

 

 

3.

Lợi nhuận

a. Trước thuế

 

 

b. Lãi ròng

 

 

Lãi ròng bình quân/khách

 

 

4.

Nộp ngân sách

a. Phải nộp

 

 

b. Đã nộp

 

 

 Còn phải nộp (a-b)

 

 

Bình quân/khách

 

 

 

V/ Lao động trong doanh nghiệp:

Đơn vị tính: người

 

STT

Vị trí

Số lượng

Ghi chú

1

Quản lý, điều hành

 

 

2

Chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

3

Hướng dẫn viên

 

 

4

Lao động khác

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

VI/ Đề xuất, kiến nghị:

 

……………………..……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy