07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 14

Mẫu thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ)

 

THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT

 

Công ty bị sáp nhập, tham gia hợp nhất

1. Tên công ty: ………………………………………………..............................

2. Số giấy phép: …………………………………………....................................

3. Ngày thành lập: ……………………………………………………................

4. Loại hình doanh nghiệp:...................................................................................

5. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………....................

6. Số điện thoại: ………………............. Số Fax: ………………………………

7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): ……………………………........

8. Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………................

9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):………………………….

Công ty nhận sáp nhập

1. Tên công ty:………………………………………………...............................

2. Số giấy phép: ………………………………………………………................

3. Ngày thành lập: ………………………….……...............................................

4. Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………......

5. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………….............

6. Số điện thoại: ……………….......... Số Fax: …………………………………

7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): …………………………….........

8. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………........

9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):…………………………

Thông tin cơ bản về công ty hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất:

1. Tên công ty:……………………………………………….............................

2. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………….................

3. Các nghiệp vụ kinh doanh:..............................................................................

4. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến:...........................................................................

5. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo):………………………………....

6. Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………........

7. Sở giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đang niêm yết):……………......

 

Đại diện công ty sáp nhập/hợp nhất

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy