Công ty Luật Khai Phong

07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Email In PDF.
Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý: (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                                        Mẫu số: 04HGDL

Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................................

 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

 

Mã số thuế:………………………………………………………………...

Ký hiệu:

 

 

 

 

 

Số:

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Liên 1: Lưu

                     Ngày………tháng………. năm………

 

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………

Ngày………..tháng…………. năm…………

của ……………………………với (tổ chức, cá nhân)………………MST:………

 

Họ tên  người vận chuyển:  ……………………………

Hợp đồng số:…..

 

Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………………………

Xuất tại kho:  …………………………………………………………………………………..

Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………..

 

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

Người nhận hàng

Người lập

Thủ kho xuất

Người vận chuyển

Thủ kho nhập

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

Liên 1: Lưu

 

 

 

 

 

Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng

 

 

 

 

Liên 3: Nội bộ

 

 

 

 

               

5.7. Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND

  (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

 

 

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

 

 

Đị chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

                     

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy