23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê nộp thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê nộp thuế

Email In PDF.
Mẫu Bảng kê nộp thuế (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

                              BẢNG KÊ NỘP THUẾ                                                        Mẫu số: 01/BKNT

 

              Sè:............................

 
                                                                                                            Theo TT số 128/2008/TT-BTC

                                                                                                                 ngày 24/12/2008 của  BTC

Người nộp thuế :...................................................................................... Mã số thuế :..........................

Địa chỉ :........................ ....................... ................................ Huyện.................... Tỉnh ........................

Phần dành cho người nộp thay :

Người nộp thay: ...................................................................................... . Mã số thuế :......................            

Địa chỉ :............................................. .................................. Huyện....................... Tỉnh ......................            

Đề nghị KBNN (NH) (1).................................  trích TK số ................................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN   c         ..................................................................... (hoặc) TK tạm thu số ................  tại KBNN    

Cơ quan quản lý thu : ...............................  Mã số : ................  Tờ khai HQ, QĐ số :........ ngày ................

Loại hình XNK ...................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2)............  ngày ..................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

Mã ngành kinh tế (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bảng kê loại tiền nộp (sử dụng trong trường hợp nộp tiền mặt)

Loại mệnh giá

Số tờ/miếng

Thành tiền

Loại mệnh giá

Số tờ/miếng

Thành tiền

Giấy

Kim loại

Giấy

Kim loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: …………………….. Bằng chữ: ...................................................................................................... .................................................................................................................................................................    

 

                         Ngày… tháng… năm…                                                           

                   ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN                                                                                      KBNN (NGÂN HÀNG)              Người nộp tiền     Kế toán trưởng (3)    Thủ trưởng đơn vị(3)                                          Người nhận tiền             

                                                                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)      

 

Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;   

                 - (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;

  - (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 

Bài viết liên quan

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy