06/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật ______________________________________________________________________________

Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật

Email In PDF.
Phụ lục số 4. Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật (áp dụng cho cổ đông công ty chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Trưởng Văn phòng đại diện)
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

Phụ lục số 4. Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật (áp dụng cho cổ đông công ty chứng khoán, thành  viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Trưởng Văn phòng đại diện)

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            _________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1)                   Họ và tên:……..,                                    giới tính: nam/nữ;

2)                   Ngày, tháng, năm sinh:…….

3)                   Nơi sinh:

4)                   Quốc tịch:

5)                   Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp……… ngày giá trị hiệu lực....... (đối với hộ chiếu)

6)                   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà….. khối/xóm/thôn/.....phường/xã…. quận/huyện…. tỉnh/thành phố….

7)                   Chỗ ở hiện tại:........

8)                   Trình độ văn hoá:….

9)                   Trình độ chuyên môn:………….

10)               Nghề nghiệp:

 Công chức Nhà nước                Viên chức        Nhà nước                     Khác

11)               Thái độ chính trị:

 Đảng viên                                              Chưa Đảng viên

12)               Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian

Trường đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

13)               Quá trình làm việc:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

14)               Quan hệ nhân thân:

Họ và tên

Năm sinh

Số chứng minh nhân dân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề  nghiệp

Chức vụ

Bố:

 

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

 

Vợ/chồng:

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Anh/chị/em ruột:

 

 

 

 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán

Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy