Công ty Luật Khai Phong

04/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký

Email In PDF.
Phụ lục số 03b.ĐGH: BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 03b.ĐGH

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản ngày …. của Ngân hàng ……….)

Số hiệu tài khoản:

Tài khoản số:...........................................................................................................................

Tên tài khoản:...........................................................................................................................

Tên đơn vị:..............................................................................................................................

Địa chỉ giao dịch:.....................................................................................................................

Điện thoại giao dịch:.................................................................................................................

Tên Chủ tài khoản:....................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu):..............................................

Cấp ngày.......................................... Nơi cấp..........................................................................

Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản số: ........................... Ngày.................................................

Nơi mở tài khoản:.....................................................................................................................

- Mẫu dấu và Chữ ký tại Bảng mẫu chữ ký ở mặt sau tờ giấy này bắt buộc phải có trên các giấy tờ giao dịch với NHNN có liên quan đến các tài khoản đã ghi trên đây.

- Séc, các lệnh rút tiền mặt hay ghi nợ các tài khoản nói trên chỉ có giá trị khi có đầy đủ hai chữ ký: Một chữ ký thứ nhất và Một chữ ký thứ hai.

- Người ký ở mẫu chữ ký thứ hai không được ký ở mẫu chữ ký thứ nhất.

- Nộp cho Ngân hàng Nhà nước 04 Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của …. (tên Tổ chức mở tài khoản)

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MỞ TÀI KHOẢN
XÁC NHẬN

- Đã nhận … bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu của ……………

- Bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu này được sử dụng kể từ ngày ……

- Khi có bất cứ sự thay đổi nào trong bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký, NH … phải có văn bản gửi NHNN kèm các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của NHNN về việc thay đổi thông tin trong Hồ sơ mở tài khoản.

…..., ngày … tháng … năm …
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNN/ GIÁM ĐỐC NHNN CHI NHÁNH …

 

BẢNG MẪU CHỮ KÝ VÀ MẪU DẤU CỦA TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN

* Đăng ký mới        * Bổ sung               (Đánh dấu Ö vào ô lựa chọn)

CHỮ KÝ THỨ NHẤT (của Chủ tài khoản và người được ủy quyền)

CHỦ TÀI KHOẢN

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

CHỮ KÝ MẪU

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

 

 

 

CHỮ KÝ THỨ HAI (của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán, thanh toán và người được ủy quyền)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ tên: …………………….

- Chức vụ:……………………

 

 

 

 

MẪU DẤU

MẪU DẤU THỨ NHẤT

MẪU DẤU THỨ HAI

MẪU DẤU THỨ BA

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng … năm ….
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

Ghi chú:

- Đóng dấu giáp lai nếu bảng mẫu chữ ký và mẫu dấu nhiều hơn 1 trang.

- Mẫu 03b.ĐGH cũng áp dụng đối với trường hợp đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về nhân sự.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy