04/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Email In PDF.
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-16

 

TÊN HỘ KINH DOANH

Số: ……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

 

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:        

Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… /            

Địa điểm kinh doanh:       

Điện thoại: …………………………………………. Fax:        

Email: ………………………………………………. Website:  

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ………/………../    

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:

- …………………..

- ………………….

- ………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy