11/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn

Email In PDF.
BIÊN BẢN THOẢ THUẬN (V/v góp vốn kinh doanh)

 

                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

 

(V/v góp vốn kinh doanh)

 

            Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại …………………………………………………………………………...

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………....................................................

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………....................................................

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………....................................................

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: …………………………………………………………………….....

3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………………………………………………………………………….

5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………………………………………………………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy