Công ty Luật Khai Phong

18/08/2018

Cập nhật gần nhất 06:42:20 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Biên bản họp Công ty ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản họp Công ty

Email In PDF.
BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY

 

CÔNG TY …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

Số:            /BB –

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

                       

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

 

(V/v …………. )

 

            Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ………………..tại Công ty ………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………

Nội dung, chương trình họp: …………………………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ toạ: ………………………….. Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

-          Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu

-          Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy