17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu đơn xin thuê đất - Dành cho tổ chức trong nước ______________________________________________________________________________

Mẫu đơn xin thuê đất - Dành cho tổ chức trong nước

Email In PDF.
Article Index
Mẫu đơn xin thuê đất
Dành cho tổ chức trong nước
Tất cả trang

 

Tên tổ chức:.............

Số:.........../................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

...................,ngày...........tháng............năm .......

 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 *

(dành cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.................

 

1. Tên tổ chức xin thuê đất:

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Địa chỉ liên hệ: ......................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin thuê:

6. Diện tích (m2):.....................m2,(được xác định bởi bản đồ do đơn vị đo đạc có tên .................................................lập ngày......tháng.......năm......hoặc trích lục bản đồ địa chính số: ............ngày ............tháng.............năm........của              )

7. Mục đích sử dụng :

8. Thời hạn thuê đất (năm)

9. Phương thức trả tiền

10. Cam kết :

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):

 

Đại diện tổ chức xin thuê đất
(ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 1  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___  /2004/ QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy