Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 365.620 văn bản.

Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/03/2021, Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 44/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/03/2021, Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 30/03/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 30/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2154/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/03/2021, Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30/TANDTC-PC Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 30/03/2021, Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 840/TB-BHXH Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 496/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 492/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 501/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày 30/03/2021, Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 16/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Ngày 30/03/2021, Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 40/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
Ngày 30/03/2021, Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 495/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 500/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 500/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 500/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1745/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 1745/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1745/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1744/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 1744/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1744/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/03/2021, Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 05/CT-BYT Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực