Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 365.649 văn bản.

Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 31/03/2021, Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9583/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 31/03/2021, Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9582/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/03/2021, Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 512/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/03/2021, Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 510/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/03/2021, Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 09/CT-TTg Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/03/2021, Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 17/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/03/2021, Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 508/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/03/2021, Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 44/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/03/2021, Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 30/03/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 30/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2154/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/03/2021, Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30/TANDTC-PC Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 30/03/2021, Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 840/TB-BHXH Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 496/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 492/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/03/2021, Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 501/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày 30/03/2021, Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực