Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 365.649 văn bản.

Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/04/2021, Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 558/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày 07/04/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 07/04/2021, Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 458/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 07/04/2021, Quyết định 458/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 458/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày 07/04/2021, Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1133/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 07/04/2021, Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1136/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 74/TB-VPCP Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 75/TB-VPCP Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2462/VPCP-NN Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2459/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2447/VPCP-NN năm 2021 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 2447/VPCP-NN năm 2021 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2447/VPCP-NN Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2442/VPCP-CN Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2440/VPCP-CN Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 457/TTg-NN Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 881/BHXH-CSXH năm 2021 về giải quyết vướng mắc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 881/BHXH-CSXH năm 2021 về giải quyết vướng mắc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 881/BHXH-CSXH Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 07/04/2021, Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1821/QĐ-BYT Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
Ngày 07/04/2021, Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 283/DP-DT Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 07/04/2021, Quyết định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1817/QĐ-BYT Ngày ban hành: 07/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày 06/04/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ
Ngày 06/04/2021, Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực