Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 365.649 văn bản.

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày 13/04/2021, Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt bổ sung Danh mục 800 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 13/04/2021, Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt bổ sung Danh mục 800 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1854/QĐ-BYT Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1430/BGDĐT-GDTC về kiểm tra, khảo sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 13/04/2021, Công văn 1430/BGDĐT-GDTC về kiểm tra, khảo sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1430/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL năm 2021 về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 13/04/2021, Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL năm 2021 về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1178/KH-BVHTTDL Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2760/BYT-DP năm 2021 hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng do Bộ Y tế ban hành
Ngày 13/04/2021, Công văn 2760/BYT-DP năm 2021 hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2760/BYT-DP Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2752/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 13/04/2021, Công văn 2752/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2752/BYT-KCB Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 13/04/2021, Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1558/QĐ-BNN-TCLN Ngày ban hành: 13/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Ngày 12/04/2021, Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 108/KH-UBND Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Ngày 12/04/2021, Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 11/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 12/04/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
Ngày 12/04/2021, Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 415/QĐ-BXD Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 416/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng
Ngày 12/04/2021, Quyết định 416/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 416/QĐ-BXD Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
Ngày 12/04/2021, Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1013/TNN-CSPC Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 12/04/2021, Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 499/QĐ-BNV Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 125/TB-HĐTT năm 2021 về kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
Ngày 12/04/2021, Thông báo 125/TB-HĐTT năm 2021 về kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 125/TB-HĐTT Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 12/04/2021, Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2055/BCT-TTTN Ngày ban hành: 12/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 09/04/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 09/04/2021, Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2021 thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do tỉnh Lai Châu ban hành
Ngày 09/04/2021, Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2021 thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do tỉnh Lai Châu ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 899/KH-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Ngày 09/04/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực