Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong 365.620 văn bản.

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 33/NQ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 397/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 398/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 396/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1821/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Công văn 1821/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1821/VPCP-NN Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1814/VPCP-NN Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 188/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
Ngày 19/03/2021, Công văn 188/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do Thanh tra Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 188/TTrB-P1 Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 155/QĐ-UBDT triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 155/QĐ-UBDT triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 155/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày 19/03/2021, Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 23/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1151/QĐ-BNN-TCTS Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1588/BNN-TY năm 2021 triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 19/03/2021, Công văn 1588/BNN-TY năm 2021 triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1588/BNN-TY Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19/03/2021, Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 797/UBND-NCPC Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1639/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 19/03/2021, Quyết định 1639/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1639/QĐ-BYT Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1797/VPCP-TCCV năm 2021 báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/03/2021, Công văn 1797/VPCP-TCCV năm 2021 báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1797/VPCP-TCCV Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
Ngày 19/03/2021, Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 22/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Ngày 19/03/2021, Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 21/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 18/03/2021, Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 922/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 18/03/2021, Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày 18/03/2021, Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ
Ngày 18/03/2021, Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 393/QĐ-BNV Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực