Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 365.649 văn bản.

Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 09/04/2021, Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1062/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 09/04/2021, Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1042/TCT-CS Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2639/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành
Ngày 09/04/2021, Công văn 2639/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2639/BYT-TTrB Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 09/04/2021, Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 32/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 09/04/2021, Thông báo 32/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 32/TB-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Ngày 08/04/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 08/04/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày 08/04/2021, Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày 08/04/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2350/NHNN-PHKQ Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 76/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/04/2021, Thông báo 76/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 76/TB-VPCP Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2055/BNN-TCTL năm 2021 thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 2055/BNN-TCTL năm 2021 thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2055/BNN-TCTL Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2044/BNN-VPĐP năm 2021 về tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 2044/BNN-VPĐP năm 2021 về tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2044/BNN-VPĐP Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/04/2021, Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1827/QĐ-BYT Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1266/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 08/04/2021, Quyết định 1266/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1266/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2501/VPCP-NN Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1000/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 08/04/2021, Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1258/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 83/TANDTC-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 08/04/2021, Công văn 83/TANDTC-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 83/TANDTC-KHTC Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 08/04/2021, Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 293/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực