Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong 365.620 văn bản.

Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Ngày 18/03/2021, Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 03-HD/BTGTW Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 18/03/2021, Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 402/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 18/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Ngày 18/03/2021, Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 366/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1624/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế ban hành
Ngày 18/03/2021, Quyết định 1624/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1624/QĐ-BYT Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 18/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 17/03/2021, Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 376/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày 17/03/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 293/KH-UBDT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 17/03/2021, Công văn 293/KH-UBDT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 293/KH-UBDT Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/03/2021, Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1230/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1707/VPCP-CN năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về phản ánh về việc “Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 17/03/2021, Công văn 1707/VPCP-CN năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về phản ánh về việc “Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?” do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1707/VPCP-CN Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1734/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/03/2021, Công văn 1734/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1734/BYT-DP Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 16/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/03/2021, Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 10/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/03/2021, Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 371/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày 15/03/2021, Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
Ngày 15/03/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 15/03/2021, Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 15/03/2021, Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 358/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1021/BNV-TCBC Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định