Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 365.649 văn bản.

Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 05/04/2021, Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2358/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh “Nhức nhối tình trạng chiếm đất ven sông Hồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 03/04/2021, Công văn 2358/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh “Nhức nhối tình trạng chiếm đất ven sông Hồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2358/VPCP-NN Ngày ban hành: 03/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Ngày 02/04/2021, Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Ngày 02/04/2021, Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 03/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Ngày 02/04/2021, Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 02/04/2021, Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1503/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 02/04/2021, Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 1394/CT-CHK Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 02/04/2021, Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 111/QĐ-VKSTC Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 508/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/04/2021, Quyết định 508/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 508/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 02/04/2021, Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 347/QĐ-BXD Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 02/04/2021, Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 348/QĐ-BXD Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 02/04/2021, Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 419/TTg-KTTH Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 02/04/2021, Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 02/04/2021, Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 47/KH-UBND Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 375/TCTK-TTDL hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021 do Tổng cục Thống kê ban hành
Ngày 02/04/2021, Công văn 375/TCTK-TTDL hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021 do Tổng cục Thống kê ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 375/TCTK-TTDL Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 02/04/2021, Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1157/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày 01/04/2021, Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 49/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
Ngày 01/04/2021, Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
Ngày 01/04/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị
Ngày 01/04/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực