Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 365.649 văn bản.

Công văn 503/TTg-CN năm 2021 về bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 17/04/2021, Công văn 503/TTg-CN năm 2021 về bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 503/TTg-CN Ngày ban hành: 17/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 11782/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 16/04/2021, Công văn 11782/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11782/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1077/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 16/04/2021, Công văn 1077/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1077/LĐTBXH-TCGDNN Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 46/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Ngày 16/04/2021, Quyết định 46/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 46/QĐ-BCĐCCHC Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Ngày 16/04/2021, Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 45/NQ-CP Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2924/CV-BCĐ năm 2021 về quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
Ngày 16/04/2021, Công văn 2924/CV-BCĐ năm 2021 về quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2924/CV-BCĐ Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1896/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/04/2021, Quyết định 1896/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1896/QĐ-BYT Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/04/2021, Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 11/CT-TTg Ngày ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 15/04/2021, Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 104/KH-UBND Ngày ban hành: 15/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1112/BTTTT-CBC năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 15/04/2021, Công văn 1112/BTTTT-CBC năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1112/BTTTT-CBC Ngày ban hành: 15/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 15/04/2021, Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 649/QĐ-NHNN Ngày ban hành: 15/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công điện 479/CĐ-TTg năm 2021 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 15/04/2021, Công điện 479/CĐ-TTg năm 2021 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 479/CĐ-TTg Ngày ban hành: 15/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1444/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1568/BNV-TCBC năm 2021 về báo cáo số lượng công chức do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 1568/BNV-TCBC năm 2021 về báo cáo số lượng công chức do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1568/BNV-TCBC Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
Ngày 14/04/2021, Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 140/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2807/CV-BCĐ năm 2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 2807/CV-BCĐ năm 2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2807/CV-BCĐ Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1198/BVHTTDL-TV năm 2021 hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 1198/BVHTTDL-TV năm 2021 hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1198/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2228/TCĐBVN-QLBTĐB về rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh xếp loại quốc lộ phục vụ việc xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2021 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 2228/TCĐBVN-QLBTĐB về rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh xếp loại quốc lộ phục vụ việc xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2021 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2228/TCĐBVN-QLBTĐB Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1549/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 1549/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1549/BNV-TCBC Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2154/BNN-QLCL năm 2021 về tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 14/04/2021, Công văn 2154/BNN-QLCL năm 2021 về tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2154/BNN-QLCL Ngày ban hành: 14/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định