Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 365.649 văn bản.

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
Ngày 06/04/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 06/04/2021, Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 442/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/04/2021, Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 550/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 06/04/2021, Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 92/KH-UBND Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/04/2021, Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 549/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
Ngày 06/04/2021, Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 05/CT-BCT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật sửa đổi của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 06/04/2021, Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật sửa đổi của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1122/BXD-HĐXD Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 06/04/2021, Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1604/BTNMT-TNN Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 226/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 06/04/2021, Quyết định 226/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 226/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/04/2021, Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 447/TTg-CN Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/04/2021, Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 553/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 764/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 05/04/2021, Quyết định 764/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 764/QĐ-BTC Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc
Ngày 05/04/2021, Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 225/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 05/04/2021, Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 10/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
Ngày 05/04/2021, Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 350/QĐ-BXD Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
Ngày 05/04/2021, Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 223/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/04/2021, Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2447/BYT-DP Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 05/04/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1318/BGDĐT-QLCL năm 2021 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 05/04/2021, Công văn 1318/BGDĐT-QLCL năm 2021 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1318/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định