Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 365.620 văn bản.

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 26/03/2021, Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 10/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 26/03/2021, Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 01/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 26/03/2021, Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 26/03/2021, Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 26/03/2021, Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 03/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 26/03/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 29/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 26/03/2021, Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 08/CT-TTg Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2030/VPCP-NN năm 2021 về quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/03/2021, Công văn 2030/VPCP-NN năm 2021 về quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2030/VPCP-NN Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 339/UBDT-TCCB hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 26/03/2021, Công văn 339/UBDT-TCCB hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 339/UBDT-TCCB Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2021 về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 26/03/2021, Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2021 về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 450/QĐ-TTg Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 28/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
Ngày 26/03/2021, Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 30/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày 25/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày 25/03/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 109/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
Ngày 25/03/2021, Công văn 109/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 25/03/2021, Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1983/VPCP-NN Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 832/TCT-DNNCN năm 2021 về xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 25/03/2021, Công văn 832/TCT-DNNCN năm 2021 về xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 832/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2021 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia năm 2030 do Chính phủ ban hành
Ngày 25/03/2021, Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2021 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia năm 2030 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 34/NQ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Ngày 25/03/2021, Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 26/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực