Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 365.620 văn bản.

Thông báo 57/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/03/2021, Thông báo 57/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 57/TB-VPCP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/03/2021, Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 52/TB-VPCP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1955/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/03/2021, Công văn 1955/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1955/BYT-DP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1652/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/03/2021, Quyết định 1652/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1652/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1654/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/03/2021, Quyết định 1654/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1654/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/03/2021, Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1919/BYT-BH Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/03/2021, Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 414/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 22/03/2021, Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1066/VKSTC-V12 Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 763/LĐTBXH-BHXH về góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 22/03/2021, Công văn 763/LĐTBXH-BHXH về góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 763/LĐTBXH-BHXH Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/03/2021, Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1876/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 22/03/2021, Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 977/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/03/2021, Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 406/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 22/03/2021, Quyết định 94/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 94/QĐ-VKSTC Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 22/03/2021, Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 1611/CT-BNN-TCLN Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ngày 20/03/2021, Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1860/VPCP-KTTH năm 2021 về ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 20/03/2021, Công văn 1860/VPCP-KTTH năm 2021 về ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1860/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 20/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1853/VPCP-CN năm 2021 triển khai đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 20/03/2021, Công văn 1853/VPCP-CN năm 2021 triển khai đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1853/VPCP-CN Ngày ban hành: 20/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1873/BYT-DP năm 2021 về giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 20/03/2021, Công văn 1873/BYT-DP năm 2021 về giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1873/BYT-DP Ngày ban hành: 20/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND
Ngày 19/03/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 19/03/2021, Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 03/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực