Ai được cấp CCCD vô thời hạn?

Cập nhật: 12/04/2021 lúc 21:00:48

Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, về độ tuổi bắt buộc người dân phải đổi CCCD được quy định như sau:

Ai được cấp CCCD vô thời hạn?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Twitter
Chia sẻ