Quy định mới nhất về thủ tục, thời hạn đăng ký tạm trú, thường trú

đăng ký tạm trúNgày 09/09/2014, Bộ công an đã ban hành 02 văn bản mới gồm: Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú (nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú…) và Thông tư số 36/2014/TT-BCA quy định cụ thể về biểu mẫu, quy cách, cách ghi và quản lý biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. Hai văn bản này có hiệu lực từ ngày 28/10/2014, thay thế Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP và Nghị định 56/2010/NĐ-CP về cư trú, Thông tư 81/2011/TT-BCA
       Một số điểm mới nổi bật trong 02 Thông tư này như sau:

1. Quy định về thời hạn, thủ tục đăng ký tạm trú:

- Thời hạn của sổ tạm trú tối đa là 24 tháng (chứ không phải là không xác định thời hạn như quy định tại Thông tư 52/2010/TT-BCA). Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng.
- Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì phải làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.
- Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm:
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Sổ tạm trú;
+ Học sinh, sinh viên, người lao động ở tập trung thì phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú theo danh sách của người quản lý.
- Người đăng kí tạm trú, gia hạn tạm trú nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn nơi cấp sổ tạm trú.
- Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú, phải làm thủ tục gia hạn tạm trú tại Công an nơi đăng ký tạm trú (thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú). Nếu không sẽ bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú...Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn phải gia hạn tạm trú.
Tham khảo thêm:

2. Hủy bỏ, bổ sung trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú:

- Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành thì tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó)
- Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành thì được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

3. Quy định về đăng ký thường trú:

- Hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản khai nhân khẩu; Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú); Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
- Nếu chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Nếu người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho thường trú bằng văn bản vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của UBND cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương.
- Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo, khi đăng ký thường trú tại các cơ sở tôn giáo phải có giấy tờ chứng minh việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tham khảo thêm:

4. Quy định về Giấy chuyển hộ khẩu:

- Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh.
- Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

5. Quy định về cấp sổ hộ khẩu:

- Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.
- Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.
- Chỉ có trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương mới phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Tham khảo thêm:

6. Quy định về các biểu mẫu mới trong đăng ký, quản lý cư trú:

- Thay đổi mẫu sổ hộ khẩu (Mẫu HK08), với một số thông tin khác trước như: thay mục "Quê quán" bằng "Nguyên quán", bỏ mục thông tin số CMND/hộ chiếu…
- Sổ tạm trú chia thành 2 loại: HK09A cấp cho hộ gia đình, HK09B cấp cho cá nhân và có thời hạn tối đa là 24 tháng.
- Hướng dẫn ghi mục “Nguyên quán” trong thông tin cá nhân: ghi theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ưu tiên ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà…

Tham khảo thêm:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 3
 1. Unknown18/5/19

  xin chào

  Trả lờiXóa
 2. Unknown12/7/19

  Em đi xin làm KT3 tại tp hcm . Em đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết để làm KT3 và cũng được sự đồng ý của chủ nhả. Tại sao công an phường vẫn đòi gặp chủ nhà. trong khi chủ nhà đã đưa cho em giấy CMND, Sổ HK Và giấy tờ nhà rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng14/7/19

   Theo quy định Người đăng kí tạm trú, gia hạn tạm trú nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn nơi cấp sổ tạm trú. Không bắt buộc phải có chủ hộ đi theo.

   Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,93,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2132,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Quy định mới nhất về thủ tục, thời hạn đăng ký tạm trú, thường trú
Quy định mới nhất về thủ tục, thời hạn đăng ký tạm trú, thường trú
Luật cư trú và những quy định mới nhất về thủ tục thời hạn đăng ký tạm trú, thường trú.
https://4.bp.blogspot.com/-TXOz9ul-BJA/WrNnLUBnbtI/AAAAAAAAKWw/OpmJeTk5pygwwzG9OjT2ykeC4UhW7djuwCLcBGAs/h120/hokhau-min.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TXOz9ul-BJA/WrNnLUBnbtI/AAAAAAAAKWw/OpmJeTk5pygwwzG9OjT2ykeC4UhW7djuwCLcBGAs/s72-c-h120/hokhau-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2014/10/quy-dinh-thu-tuc-dang-ky-tam-tru-thuong-tru.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2014/10/quy-dinh-thu-tuc-dang-ky-tam-tru-thuong-tru.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content