Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)

viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú
Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) là biểu mẫu được công dân trực tiếp sử dụng nhiều nhất khi đến cơ quan công an để thực hiện các thủ tục về cư trú theo quy định của Luật cư trú 2020. Mẫu này được áp dụng từ ngày 01/7/2021, thay thế cho mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02), Bản khai nhân khẩu (HK01).

Mẫu này được sử dụng khi có sự thay đổi về thông tin nhân hộ khẩu, cư trú cụ thể:

- Đăng ký thường trú (nhập khẩu), xóa đăng ký thường trú (xóa khẩu)

- Tách hộ (tách khẩu)

- Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (chuyển nơi cư trú, thay đổi về thông tin cá nhân, đổi chủ hộ...)

- Đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú

- Xác nhận thông tin về cư trú (xác nhận đã đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận tiền án, tiền sự...)

Nội dung chi tiết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi (1) : …………...……...…...……
1. Họ, chữ đệm và tên: ................
2. Ngày, tháng, năm sinh:.../.../.... 3. Giới tính:.............
4. Số định danh cá nhân/CMND:.................................
5. Số điện thoại liên hệ:.......................6. Email:..........
7. Nơi thường trú:.........................
8. Nơi tạm trú:..............................
9. Nơi ở hiện tại:...........................
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:................................................
11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ..................................................... 12. Quan hệ với chủ hộ:…….................................……
13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: .................................
14. Nội dung đề nghị (2): .......................................................
15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:
viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú_1 

…,ngày…....tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

…,ngày…..tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…,ngày....tháng...năm…

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi, viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú:

* Người kê khai trực tiếp ghi, điền thông tin vào mẫu theo các mục như sau:  

I. Mục "Kính gửi (1)":

Ghi Cơ quan công an nơi đến làm thủ tục đăng ký cư trú (tức công an phường, xã, thị trấn hoặc Công an huyện, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký cư trú và có thẩm quyền xác nhận).

Ví dụ: Kính gửi: Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

II. Mục Tự kê khai

- Mục 1. Họ, chữ đệm và tên”: Ghi bằng chữ in hoa hoặc thường, đủ dấu (viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh). Ví dụ: HOÀNG THÙY LINH

- Mục 2. Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh theo năm dương lịch và đúng với giấy khai sinh. Lưu ý: ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh. Ví dụ: 17/02/1991.

- Mục 3. Giới tính”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ.

- Mục "4. Số định danh cá nhân/CMND": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số).

- Mục "5. Số điện thoại liên hệ": Ghi số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn hiện đang sử dụng.

- Mục "6. Email": Ghi địa chỉ email cần liên lạc (nếu có). Ví dụ: tracuuphapluat@gmail.com

- Mục "7. Nơi thường trú": Ghi địa chỉ nơi đang đăng ký thường trú theo địa danh hành chính (tức là địa chỉ ghi trong sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú). Ghi cụ thể theo thứ tự: số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Ví dụ: xóm 6, thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 123/4, đường Duy Tân, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Mục "8. Nơi tạm trú": Ghi theo địa chỉ nơi đang đăng ký tạm trú (ghi trong sổ tạm trú). Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7.

- Mục "9. Nơi ở hiện tại": Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở theo địa danh hành chính. Địa chỉ chỗ ở hiện tại có thể khác với nơi thường trú. Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7.

- Mục "10. Nghề nghiệp, nơi làm việc": Ghi rõ hiện nay làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa chỉ nơi làm việc.

Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp HCM; bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện K hoặc chưa có việc làm.

- Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ" và Mục "12. Quan hệ với chủ hộ" có cách ghi cụ thể như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện đã có chỗ ở, nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình hoặc được chủ nhà cho mượn, thuê ở:

+ Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú, tạm trú (người này cũng chính là chủ nhà ở hợp pháp hoặc là người được chủ nhà cho mượn nhà để ở). Do đó Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": phải ghi là chủ hộ, tức đăng ký mình làm chủ hộ.

b) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu hoặc cho tạm trú:

+ Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu, cho tạm trú
+ Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó. Ví dụ: Vợ, con ruột, cháu ruột hoặc người ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn...

c) Trường hợp thay đổi, xác nhận thông tin về cư trú (ví dụ: thay đổi về nơi cư trú; chỉnh sửa thông tin cá nhân; tách hộ; xóa đăng ký thường trú, tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú...) thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo thông tin đã khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc ghi theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Mục "13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số) của người chủ hộ.

- Mục "14. Nội dung đề nghị (2)": Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung cần đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú vào địa chỉ A do ông D làm chủ hộ; đăng ký tạm trú vào hộ B ở địa chỉ C; tách hộ cùng nhà; đăng ký thường trú cho con là E; điều chỉnh về năm sinh...

- Mục "15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi": Điền đầy đủ các cột mục về thông tin của những người có cùng thay đổi về cư trú. Ví dụ: những người con, cháu cùng nhập khẩu hay chồng và các con cùng tách hộ. Trong mục này cần lưu ý: 

+ Mục Quan hệ với người có thay đổi: Ghi rõ mối quan hệ với người khai mẫu tờ khai CT1
+ Mục Quan hệ với chủ hộ: Ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đã ghi ở Mục số 11.

III. Mục ý kiến và chữ ký xác nhận của những người liên quan ở cuối trang:

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)" và mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP (3)": Ở 2 mục này, chủ hộ và chủ nhà phải ghi rõ nội dung ý kiến của mình và ký tên xác nhận.

Ví dụ:"Đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa chỉ A" hoặc "Đồng ý cho tách hộ để đăng ký thường trú tại địa chỉ X"...

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)": Khi người chưa thành niên (con dưới 18 tuổi), người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của những người này phải ghi rõ ý kiến vào mục này. Ghi "Đồng ý cho con tôi hoặc ông/bà/anh/chị là: ....được...(ghi cụ thể các trường hợp thay đổi thông tin về cư trú).

Ví dụ: Đồng ý cho 2 con tôi là Nguyễn Văn C và Nguyễn Hoàng T được đăng ký thường trú theo mẹ.

- Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Người kê khai là người trực tiếp ghi mẫu và ký tên xác nhận vào mẫu. Người kê khai có thể là người đã thành niên có thay đổi thông tin về cư trú hoặc là cha mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người hạn chế về nhận thức

IV. Yêu cầu chung khi ghi mẫu:

- Viết chữ rõ ràng, cùng một loại mực, không viết tắt.

- Không tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đã ghi.

- Căn cứ vào giấy khai sinh,  căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu... để ghi thông tin vào mẫu cho chính xác.

V. Xem video hướng dẫn chi tiết thủ tục:

Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật cư trú 2020

Bài liên quan

Ý KIẾN

Tổng số: 52
 1. Unknown9/7/21

  Cảm ơn, rất dễ hiểu 👍

  Trả lờiXóa
 2. Tân17/7/21

  Xin cho tôi hỏi.
  Bố tôi có hộ khẩu thường trú ở Dak Lak, có mua căn nhà ở HCM đứng tên bố tôi và cho tôi là con ở tại đó, bố tôi ko ở.
  Thì khi tôi khai tạm trú. tôi phải điền như thế nào?
  Tên tôi là chủ hộ, hay tên bố tôi.
  Tên tôi điền những mục nào?/ Tên bố tôi điền những mục nào?
  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng18/7/21

   Để được đăng ký tạm trú vào căn nhà mà bố bạn đã mua ở Thành phố HCM thì bố của bạn phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại căn nhà này. (Sau đó bạn đăng ký tạm trú vào hộ này theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập). Lúc đó chủ hộ là bố của bạn mới ghi ý kiến đồng ý cho bạn tạm trú vào mục Ý KIẾN CHỦ HỘ và mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỠ HỮU trong mẫu khai thay đổi thông tin cư trú. Còn bạn ký tên vào mục NGƯỜI KÊ KHAI.

   Xóa
  2. Minh Hùng19/7/21

   Còn nếu bố bạn không đăng ký thường trú, tạm trú và căn nhà chưa có ai đăng ký thường trú, tạm trú thì cách ghi khi bạn muốn đăng ký tạm trú vào căn nhà này như sau:
   - Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của bạn (là người được chủ nhà là bố bạn cho ở nhờ)
   - Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": bạn phải ghi là chủ hộ, tức là bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   Lúc đó, mục Ý KIẾN CHỦ HỘ ở cuối trang thì bạn ký tên bạn, còn ba của bạn ký ở mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU

   Xóa
 • Nặc danh19/7/21

  Xin hỏi bác tôi mua nhà đất nhưng không ở, cũng không đăng ký tạm trú hay thường trú tại địa chỉ trên.
  Tôi có mượn nhà để ở nay đi làm thủ tục đăng ký tạm trú tại đó.
  Thì mục thông tin chủ hộ là để tên tôi hay tên bác tôi
  Xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng19/7/21

   Đối với trường hợp của bạn, nếu căn nhà đó chưa có ai đăng ký thường trú, tạm trú thì cách ghi như sau:
   - Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên của bạn (là người được chủ nhà cho ở nhờ)
   - Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": phải ghi là chủ hộ, tức bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   Do đó, mục Ý KIẾN CHỦ HỘ ở cuối trang thì bạn ký tên bạn, còn Bác của bạn ký ở mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU

   Xóa
  2. Nặc danh1/10/21

   Cán bộ họ nói online qua dịch vụ công: Hồ sơ xin đăng ký tạm trú có thời hạn và phải có ý kiến bảo lãnh của chủ nhà về thời hạn cho tạm trú. Vậy có đúng không, và phải bổ sung giấy gì vậy Bạn? Xin cảm ơn!

   Xóa
 • binhtm21/7/21

  Tôi có hộ khẩu ở BR-VT (Ba tôi là chủ hộ).
  Vợ tôi hộ khẩu ở Bình Thuận (Ba vợ là chủ hộ).
  Vợ chồng tôi có mua 1 căn chung cư ở TP.HCM (hợp đồng vợ đứng tên) giờ muốn đăng ký thường trú tôi làm chủ hộ thì được không hay phải là vợ tôi làm chủ hộ? Và thông tin điền như thế nào và cần xác nhận của chủ hộ ở quê không? Nhờ giải đáp giúp ạ. Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng21/7/21

   Theo quy định thì chủ hộ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử. Do đó, nếu bạn và vợ bạn thống nhất bạn là chủ hộ thì bạn ghi vào mẫu CT01 như sau (thuộc trường hợp đăng ký thường trú theo diện đã có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình):
   + Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của bạn
   + Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi là Chủ hộ, tức bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ghi ý kiến của vợ bạn và vợ bạn ký tên.
   + Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Bạn ký tên.
   - Mẫu khai này không cần phải xác nhận các chủ hộ ở quê.

   Xóa
  2. binhtm21/7/21

   Xin cám ơn ạ!

   Xóa
 • Unknown22/7/21

  Tôi ở thuê nhà riêng thì mục 11 và 12 ghi như thế nào là chuẩn ạ, Tks
  .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng22/7/21

   - Nếu bạn đăng ký thường trú tại nhà đang thuê thì phải được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó. Do đó:
   + Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ của căn nhà đang thuê
   + Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi quan hệ thực tế với chủ hộ căn nhà đang thuê (nếu có quan hệ họ hàng) hoặc ghi là "người được thuê nhà" (nếu không có quan hệ họ hàng)
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ": ghi ý kiến đồng ý của chủ hộ cho thuê
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ghi ý kiến của chủ sở hữu đứng tên căn nhà (chủ hộ và chủ sỡ hữu có thể là 1 người hoặc là 2 người khác nhau)
   + Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Bạn ký tên.
   - Nếu bạn đăng ký tạm trú: Cách ghi tương tự như trên.

   Xóa
 • ad cho em hỏi là em có nhà cho thuê, giờ em muốn cho các bạn thuê nhà đăng ký tạm trú, nhưng các bạn ý không biết làm thủ tục, thì em kê khai hộ có được không ạ. Như vậy các mục 1-14 thì em đều ghi thông tin của bản thân em hết ạ (vì em đã có tạm trú ở căn nhà này), còn mục 15 thì ghi tên những người đang thuê nhà ạ? Em cám ơn anh/chị nhiều ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng23/7/21

   Bạn không có thay đổi thông tin về cư trú nên bạn khai thông tin của bạn vào mẫu này là không đúng. Người có thay đổi thông tin về cư trú (thay đổi nơi tạm trú) là những người thuê nhà, do đó họ mới phải ghi thông tin vào mẫu CT01 chứ không phải là bạn. Vì vậy bạn nên hướng dẫn họ ghi vào mẫu CT01.

   Xóa
  2. Nếu em có 3 người cùng thuê như vậy thì các mục 1-10 là ghi tên 1 người thuê đứng ra đại diện, mục 11-13 thì ghi tên em vì em là chủ hộ, và những người còn lại cần làm tạm trú thì liệt kê vào mục 15 được không ạ. Tại em thấy giờ có làm đăng ký tạm trú online và trên cổng dịch vụ công đó cho nhập đc danh sách những người đăng ký tạm trú, thì em ko biết trong mẫu CT01 này ghi hết tên họ vào đc ko ạ. Em cám ơn ạ

   Xóa
  3. Minh Hùng25/7/21

   Theo thông tin do bạn cung cấp thì bạn chỉ là người tạm trú ở căn nhà đó thôi, không phải là chủ hộ nên mục 11-13 không ghi tên bạn được mà phải ghi theo chủ hộ thực tế (tức là người chủ hộ đã đồng ý cho bạn tạm trú)

   Xóa
 • Unknown29/7/21

  Bạn ơi cho mình hỏi chút
  Nhà mình có 2 vk ck và 02 con, đã tách khẩu riêng, giờ chuyển khẩu sang tỉnh khác.
  Thì mục (4) Ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ có phải ghi không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng29/7/21

   Nếu 2 con bạn là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) thì vẫn phải ghi ý kiến của vợ chồng bạn vào mục này.

   Xóa
 • Unknown30/8/21

  Ad cho em hỏi: Nhà em có 4 người(bố, mẹ, em và em gái) hiện đang thuê nhà ở và bố em là người đứng ra thuê. Em là người khai tờ khai này để đăng kí tạm trú thì mục 11, 12, 15 và mục ý kiến thì ghi kiểu gì ạ?

  Trả lờiXóa
 • Unknown30/8/21

  Em muốn đăng kí tạm trú thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng30/8/21

   Bạn xem bài viết này: Thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú mới nhất 2021
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

   Xóa
 • Nặc danh1/9/21

  Tôi đang thuê phòng trọ và đăng ký tạm trú online. Ở mục 11tôi ghi tên chủ hộ, mục 12 tôi ghi "người thuê nhà". Sau khi nộp hồ sơ của tôi bị trả lại với lý do" không hợp lệ". Tôi được trả lời rằng mục 11,12 phải ghi tên của mình và phải đính kèm " giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Hiện nay tôi đang thuê phòng trong một dãy trọ. Xin hỏi ghi thế nào là đúng trong trường hợp của tôi. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng1/9/21

   -Bạn đang thuê trọ nên bạn không phải là chủ hộ mà bạn chỉ thuộc diện được chủ hộ đồng ý cho ở. Mục 11 bạn ghi họ tên của người chủ hộ của nhà đang cho thuê, mục 12 ghi là: người thuê nhà của chủ hộ.
   - Nếu bạn ghi mục 11 là chủ hộ thì CÔNG AN yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ đất là đúng.

   Xóa
  2. Nặc danh7/9/21

   Em chào anh. Sau khi sửa và nộp lại hồ sơ online. Hồ sơ của e vẫn bị trả lại, mục 11 được yêu cầu ghi" tên chủ hộ là tên người ở nhờ" và phải đính kèm "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Xin hỏi phải ghi thế nào mới đúng, đăng ký tạm trú có cần phải chứng minh diện tích đất k ạ?. (Hiện em đang thuê phòng trọ ạ)

   Xóa
 • Hoang Long6/9/21

  Chào bạn Minh Hùng.
  Bạn cho hỏi trường hợp của tôi như sau:
  - Hiện tại HKTT của tôi và gđ tại quận Bình Thạnh (2vc+2con), tôi là chủ hộ
  - Tôi đã có nhà riêng (Sổ hồng) tại Quạn Thủ đức
  - Gđ tôi đang sống tại nhà riêng như ở trên (Thủ đức), nhà cũ đã bán (Bình Thạnh)
  Theo luật mới Y/c là tôi phải ĐKTT tại nơi ở mới (Thủ đức)
  Xin hỏi hồ sơ ĐK online như sau:
  - Mẫu đơn CT01 phải làm mỗi người 1 tờ (4 tờ) hay chỉ cần 1 tờ do 1 nguoi kê khai (chủ hộ), các thành viên trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vô danh sách thôi (mục 15)
  - Trường hợp con thứ 2 nay 11 tuổi, chưa lam CCCD nên kê khai nộp online trong cổng DVC quốc gia mục CCCD phải bỏ trống, trang web báo lỗi buộc nhập thông tin mục này. Vậy xử lý như thế nào, có thể ghi thông tin nào thay thế (chỉ nhập số).
  Xin cảm ơn
  Hoàng Long

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng6/9/21

   - Mẫu đơn CT01 chỉ cần khai 1 tờ do 1 chủ hộ kê khai, các thành viên trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vào mục 15.
   - Trường hợp con của bạn chưa làm CCCD nên không có số để kê khai tại cổng DVC quốc gia. Cách xử lý là bạn hỏi tư pháp phường nơi làm khai sinh để hỏi xem con bạn có mã định danh cá nhân khi làm khai sinh không để nhập vào công DVC. Nếu không có mã định danh thì tạm thời bạn chưa kê khai thông tin con thứ 2 của bạn khi làm thủ tục nhập khẩu online. Khi công an báo tiếp nhận hồ sơ thì sau đó mình bổ sung, kê khai sau (đến trực tiếp)

   Xóa
  2. Hoang Long8/9/21

   Xin cảm ơn Bạn

   Xóa
 • Unknown10/9/21

  Dạ chào anh MInh Hùng ạ. Chị họ em mua nhà đât và có đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà đất đó. Hiện tại em đag ở trên đất và có nhu cầu đăng ký làm sổ tạm trú tại nhà đất này. Vậy cho em hỏi mục 11 em ghi tên chủ hộ là tên CHị họ và mối quán hệ với chủ hộ là EM HỌ phải ko ạ. Em xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng13/9/21

   Bạn ghi vậy là đúng rồi.

   Xóa
 • Unknown17/9/21

  Xin cho tôi hỏi:
  Vợ chồng tôi ở ngoại tỉnh, có mua một chung cư ở hà nội (hai vợ chồng đứng tên), bây giờ muốn đăng ký thường trú do tôi làm chủ hộ (có 1 con nhỏ), phần ý kiến của chủ hộ, ý kiến của chủ sở hữu, ý kiến của cha mẹ ghi như thế nào?
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng19/9/21

   Nếu 2 vợ chồng thỏa thuận bạn là người đứng tên chủ hộ (và căn chung cư này là mua mới, chưa có ai đăng ký thường trú trước đó) thì phần ý kiến chủ hộ: bạn ghi đồng ý cho vợ, con được đăng ký thường trú. Phần ý kiến của chủ sở hữu: bạn chỉ ký tên. Phần ý kiến của cha, mẹ: Ghi đồng ý cho con tôi là:... được đăng ký thường trú theo hộ của tôi.

   Xóa
  2. Unknown20/9/21

   Cảm ơn bạn.

   Xóa
  3. Unknown20/9/21

   Xin cho hỏi, nếu trường hợp mua lại chung cư cũ, chủ cũ đã đăng ký thường trú trước đó thì làm thế nào bạn.

   Xóa
  4. Minh Hùng21/9/21

   - Lúc đó phần ý kiến của chủ hộ ghi ý kiến của người chủ cũ (là chủ hộ) đồng ý cho đăng ký thường trú. Phần ý kiến của chủ sở hữu: bạn chỉ ký tên. Phần ý kiến của cha, mẹ: Ghi đồng ý cho con tôi là:... được đăng ký thường trú vào hộ của ông...
   - Hoặc bạn có thể đợi chủ cũ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú rồi làm như trên.

   Xóa
 • Văn Tin22/9/21

  Chào Ad, mình mới mua nhà ở huyện Hoài Đức, Hà Nội (sổ đỏ do 2 vc mình đứng tên) và mình đang muốn làm sổ hộ khẩu ở chỗ mới này, địa chỉ thường trú cũ của vợ chồng mình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội ( sổ hộ khẩu, do bố mình làm chủ hộ) thì mục 11, 12, 13, 14 mình ghi như thế nào? và ý kiến của chủ hộ; ý kiến của chủ sở hữu hoặc người đại diện chỗ ở hợp pháp ghi ntn ạ? cảm ơn ad!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng24/9/21

   - Trường hợp nhà mới, chưa có ai đăng ký thường trú thì Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ là bạn hoặc vợ bạn (tùy theo thỏa thuận giữa 2 người ai là chủ hộ). Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi là "Chủ hộ". Mục 15: Ghi những người cùng nhập khẩu (VD: Bạn là chủ hộ thì vợ bạn là người cùng nhập khẩu). Sau khi xác định được ai là chủ hộ và ai là chủ sở hữu thì bạn ghi theo hướng dẫn ở bài viết trên.
   - Trường hợp đây là nhà mua lại và chủ nhà cũ là chủ hộ (nhưng chủ nhà cũ chưa xóa thường trú). Thì vợ chồng bạn thuộc trường hợp được chủ hộ (cũ) đồng ý cho nhập. Còn vợ chồng bạn vẫn là chủ sở hữu. Cách ghi đã hướng dẫn ở trên.
   - Hoặc bạn có thể đợi chủ cũ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú rồi làm như trường hợp 1.

   Xóa
  2. Văn Tin24/9/21

   Cảm ơn nhiều ạ

   Xóa
 • Unknown24/9/21

  Cho em hỏi về mục số 8 và mục số 9 ạ. Em đã ở địa chỉ A 1 thời gian rồi ạ, nhưng giờ em mới đăng ký tạm trú, thì em khai mục số 9 như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng24/9/21

   Mục 8 và mục 9: Ghi cùng 1 địa chỉ nơi bạn đang ở, tức là nơi bạn đang tạm trú.

   Xóa
 • Nặc danh12/10/21

  Chào ad, gia đình mình gồm 6 người đi thuê một cái nhà nguyên căn chưa làm tạm trú, ba mình đứng ra thuê và trả tiền, mình là người kê khai hồ sơ đăng kí tạm trú cho cả nhà thì muc 1 mình điền tên ba mình, mục 11 tên của ba mình luôn và mục 12 ghi là chủ hộ, ở phần ý kiến chủ hộ để ba mình ký, phần ý kiến chủ sở hữu là chủ nhà cho thuê và người kê khai ghi tên mình thì có đúng không ạ

  Trả lờiXóa
 • Minh Hùng13/10/21

  Ba bạn chỉ là người thuê nhà, không phải chủ hộ. Mục 11, 12: Ghi thông tin chủ hộ (là chủ nhà cho thuê và quan hệ với người đó). Chữ ký chủ hộ ký là của chủ nhà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ trong tờ khai CT01 chính là "chủ hộ của hộ tạm trú" đang thực hiện việc đăng ký, ví dụ nhà bạn này 6 người và cả gia đình cùng chung hộ khẩu ở một nơi khác, gia đình thống nhất để ba làm chủ hộ thì mục số 11 ghi thông tin của ba bạn ấy, còn mục số 12 phải xem xét lại mục 1 là ai đang kê khai, nếu là người con kê khai ở mục 1 thì mục số 12 sẽ đề là "Con", còn nếu chính ông ba là người ở mục 1 thì mục số 12 sẽ là "Chủ hộ".

   Xóa
 • Unknown16/10/21

  Cho em hỏi vs ạ
  H em thuê nhà ở chung vs bạn em thì để mục 12 mối quan hệ là gì ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng28/10/21

   Mục 12 là ghi quan hệ với chủ hộ (tức chủ nhà cho bạn thuê)

   Xóa
 • Unknown16/10/21

  Ad cho em hỏi nội dung như sau :
  Hai vợ chồng em có mua 1 căn chung cư tại Tp THủ Đức,TP HCM(vợ đứng tên trên hợp đồng mua bán căn hộ). Giờ em muốn chuyển thường trú cho cả nhà ( bao gồm 1 con nhỏ gần 4 tuổi ) về tại địa chỉ trên. Em hiện tại đang có hộ khẩu ở quê Hà tĩnh chưa cắt, vợ em thì hộ khẩu đăng ký trong nhà ông cậu ruột tại Bình Thạnh, TP HCM. Vậy ad cho em hỏi là giờ làm thủ tục thường trú tại chỗ ở mới là chung cư ở TP Thủ Đức thì có cần xóa hộ khẩu của vợ ở nhà cậu ở Bình Thạnh và tách hộ khẩu của em ở quê nữa không hay chỉ điền 1 tờ thông tin theo mẫu CT01 là được ạ?. Em muốn làm chủ hộ luôn thì phần ghi các mục có gì lưu ý và phần ký tên nhờ ad note rõ dùm em với ạ.
  Em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 • Thêm nhận xét
  Lưu ý:
  - Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

  - Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

  Tên

  Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,31,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,16,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,43,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,49,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,14,Phần mềm PC,101,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,75,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
  ltr
  item
  Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính: Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)
  Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)
  Hướng dẫn chi tiết cách ghi, viết, khai tờ khai Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất theo quy định của Luật cư trú.
  https://1.bp.blogspot.com/-b8W51OgLHHQ/YNP8dYxl3hI/AAAAAAAAOUo/Zf7MJ92j_McgXWBgF0V8aIqsetLcJPwfwCLcBGAsYHQ/w200-h133/mau%2BCT01_New.jpg
  https://1.bp.blogspot.com/-b8W51OgLHHQ/YNP8dYxl3hI/AAAAAAAAOUo/Zf7MJ92j_McgXWBgF0V8aIqsetLcJPwfwCLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h133/mau%2BCT01_New.jpg
  Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính
  https://www.tracuuphapluat.info/2021/06/cach-viet-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru.html
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/2021/06/cach-viet-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru.html
  true
  1624770636553188390
  UTF-8
  Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content