Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm

Toàn văn Công văn 106/2005/KHXX về việc trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

CÔNG VĂN
CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 106/2005/KHXX NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC TRANG PHỤC CỦA BỊ CÁO TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Kính gửi:
- Các Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp
- Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao

Ngày 24 tháng 12 năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 743/2004NQ-UBTVQH11 “Về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự”.
Điều 1 Nghị quyết này quy định: “Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, bị cáo là người được tại ngoại và bị cáo đang bị tạm giam được sử dụng thường phục, nhưng phải đảm bảo sự trang nghiêm; bị cáo là quân dân tại ngũ được sử dụng quân phục thường dùng, nhưng không đeo quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu.

Bị cáo là người đang chấp hành hình phạt tù khi ra phiên toà thì sử dụng trang phục riêng cho họ theo quy định của Chính phủ”.

Cho đến nay Nghị quyết đã có hiệu lực thi hành được hơn bốn tháng. Tuy nhiên qua phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng cho thấy đến thời điểm này tại một số phiên toà của một số Toà án nhân dân địa phương, cũng như của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, các bị cáo đang bị tạm giam vẫn mặc trang phục theo quy định của Chính phủ đối với người đang chấp hành hình phạt tù (trang phục kẻ sọc đen trắng đối với phạm nhân). Để góp phần chấm dứt tình trạng này, thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết nói trên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao yêu cầu Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp, các Toà án phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao từ nay trở đi khi gửi Lệnh trích xuất bị cáo cho Ban giám thị Trại tạm giam cần ghi vào Lệnh trích xuất bị cáo như sau:

“Ghi chú: Yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam cho các bị cáo mặc trang phục tại phiên toà theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự”.


Đặng Quang Phương
(Đã ký)
 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm