Quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Tham khảo thêm
kinh doanh có điều kiện      Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (Khoản 16 Điều 4 Luật DN 2014)
    Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 và Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp, quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó như sau:

a) Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
(quy định tại Phụ lục III Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi)
TT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Văn bản pháp luật hiện hành (*)
Cơ quan quản lý ngành

Mc 1. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điu kin cấp Giấy chng nhận đđiu kin kinh doanh


A
ng hóa


1
Xăng, dầu các loại
Nghị định này
Bộ Thương mại
2
Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp)
Nghị định này
Bộ Thương mại
3
Các thuốc dùng cho người
Luật Dược năm 2005
Bộ Y tế
4
Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao
Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP
Bộ Y tế
5
Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật
Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
6
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Luật Di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin
7
Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)
Nghị định số 11/2006/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin
8
Nguyên liệu thuốc lá
Nghị định số 76/2001/NĐ-CP
Bộ Công nghiệp
B
Dịch vụ


1
Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền
Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
Bộ Y tế
2
Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc
Luật Dược năm 2005
Bộ Y tế
3
Hành nghề thú y
Pháp lệnh Thú y năm 2004
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
4
Hành nghề xông hơi khử trùng
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
6
Dịch vụ truy nhập Internet (ISP)
Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
Bộ Bưu chính,Viễn thông
7
Dịch vụ kết nối Internet (IXP)
Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
8
Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)
Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
9
Cung cấp dịch vụ bưu chính
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
10
Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
11
Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực
Luật Điện lực năm 2004
Bộ Công nghiệp
12
Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Nghị định số 11/2006/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin
13
Dịch vụ hợp tác làm phim
Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995
Bộ Văn hóa - Thông tin
14
Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế
Nghị định số 125/2003/NĐ-CP
Bộ Giao thông vận tải
15
Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
Nghị định số 125/2004/NĐ-CP
Bộ Giao thông vận tải
16
Các dịch vụ bảo hiểm:
- Bảo hiểm nhân thọ;
- Bảo hiểm phi nhân thọ;
- Tái bảo hiểm;
- Môi giới bảo hiểm;
- Đại lý bảo hiểm.
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Nghị định số 42/2001/NĐ-CP; Nghị định số 43/2001/NĐ-CP
Bộ Tài chính
17
Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán:
- Môi giới chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;
- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
Nghị định số 141/2003/NĐ-CP; Nghị định số 144/2003/NĐ-CP
Bộ Tài chính
18
Dịch vụ xuất khẩu lao động
Nghị định số 81/2003/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19
Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện
Pháp lệnh Luật sư năm 2001; Nghị định số 94/2001/NĐ-CP
Bộ Tư pháp
20
Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện
Nghị định số 87/2003/NĐ-CP
Bộ Tư pháp
21
Dịch vụ khắc dấu
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
22
Dịch vụ bảo vệ
Nghị định số 14/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
23
Dịch vụ lữ hành quốc tế
Luật Du lịch năm 2005
Tổng cục Du lịch

Mc 2. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điu kin không cấp Giấy chng nhận đđiu kin kinh doanh


A
ng hóa


1
Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế)
Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
Bộ Công nghiệp
2
Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
Bộ Y tế, Bộ Thủy sản
3
Các loại trang thiết bị y tế
Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
Bộ Y tế
4
Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản
Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
Bộ Thủy sản
5
Thức ăn nuôi thủy sản
Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
Bộ Thủy sản
6
Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh
Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
7
Thức ăn chăn nuôi
Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8
Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn
Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9
Phân bón
Nghị định số 113/2003/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10
Vật liệu xây dựng
Luật Xây dựng năm 2003
Bộ Xây dựng
11
Than mỏ
Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP
Bộ Công nghiệp
12
Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến)
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
13
Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
14
Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Bộ luật Lao động; Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
15
Vàng
Nghị định số 174/1999/NĐ-CP; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
B
Dịch vụ


1
Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế
Pháp lệnh Thú y năm 2004
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
2
Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi
Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004; Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
3
Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
4
Đại lý dịch vụ viễn thông
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
5
Đại lý dịch vụ Internet công cộng
Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
Bộ Bưu chính, Viễn thông
6
Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm
Luật Xuất bản năm 2004
Bộ Văn hóa - Thông tin
7
Dịch vụ quảng cáo
Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin
8
Dịch vụ cho thuê lưu trú
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
9
Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
10
Dịch vụ cầm đồ
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
11
Dịch vụ in
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an
12
Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương
Nghị định số 12/2002/NĐ-CP
Bộ Tài nguyên và Môi trường
13
Dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14
Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề
Nghị định số 02/2001/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15
Dịch vụ giới thiệu việc làm
Nghị định số 19/2005/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
16
Dịch vụ vận tải bằng ô tô
Luật Giao thông đường bộ năm 2001; Nghị định số 92/2001/NĐ-CP
Bộ Giao thông vận tải
17
Dịch vụ vận tải đường sắt
Luật Đường sắt năm 2005
Bộ Giao thông vận tải
18
Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt


19
Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt


20
Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị


21
Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa
Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Nghị định số 21/2005/NĐ-CP
Bộ Giao thông vận tải
22
Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa


23
Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa


24
Dịch vụ đại lý tầu biển

Bộ Giao thông
25
Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
Nghị định số 10/2001/NĐ-CP
vận tải
26
Dịch vụ môi giới hàng hải


27
Dịch vụ cung ứng tầu biển


28
Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa


29
Dịch vụ lai dắt tầu biển


30
Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng biển


31
Dịch vụ vệ sinh tầu biển


32
Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển


33
Dịch vụ vận tải biển
Nghị định số 57/2001/NĐ-CP
Bộ Giao thông vận tải
34
Đại lý làm thủ tục hải quan
Luật Hải quan năm 2001; Nghị định số 79/2005/NĐ-CP
Bộ Tài chính
35
Dịch vụ kế toán
Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP
Bộ Tài chính
36
Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế
Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 105/2004/NĐ-CP
Bộ Tài chính
37
Dịch vụ thẩm định giá
Pháp lệnh Giá năm 2002; Nghị định số 101/2005/NĐ-CP
Bộ Tài chính
38
Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng
Luật Xây dựng năm 2003
Bộ Xây dựng
39
Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam
Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Xây dựng, Bộ Công an
40
Dịch vụ lưu trú du lịch
Luật Du lịch năm 2005
Tổng cục Du lịch
41
Dịch vụ lữ hành nội địa


42
Đại lý lữ hành


43
Dịch vụ vận chuyển khách du lịch


44
Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch


45
Dịch vụ hướng dẫn viên


46
Dịch vụ giám định thương mại
Luật Thương mại năm 2005; Nghị định số 20/2006/NĐ-CP
Bộ Thương mại

b. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Điều 7 Nghị định 59/2006/NĐ-CP)

1. Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;
b) Chủ thể kinh doanh phải là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại;
c) Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện;
d) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật;
đ) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp khi kinh doanh.
2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh mặt hàng xăng, dầu, khí đốt phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương nhân phải thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
4. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

c. Kiểm tra điều kiện kinh doanh (Điều 8 Nghị định 59/2006/NĐ-CP)

1. Nội dung kiểm tra điều kiện kinh doanh:
Thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện điều kiện kinh doanh trong quá trình kinh doanh.
2. Hình thức kiểm tra điều kiện kinh doanh:
a) Kiểm tra định kỳ: kiểm tra theo từng thời gian nhất định việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thương nhân đã đăng ký kinh doanh. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định, công bố thời gian thực hiện việc kiểm tra định kỳ;
b) Kiểm tra không định kỳ: kiểm tra khi thương nhân có dấu hiệu không tuân thủ các điều kiện quy định.

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện
Quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện
Quy định mới nhất về danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
https://2.bp.blogspot.com/-B33XC1pElR8/VyLlvm-GBGI/AAAAAAAAHfY/E-GoTPbp2hYFTg1kQQLiQtHTsg7lxmtbwCLcB/s200/kinh%2Bdoanh%2Bco%2Bdieu%2Bkien.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-B33XC1pElR8/VyLlvm-GBGI/AAAAAAAAHfY/E-GoTPbp2hYFTg1kQQLiQtHTsg7lxmtbwCLcB/s72-c/kinh%2Bdoanh%2Bco%2Bdieu%2Bkien.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2016/04/hang-hoa-dich-vu-kinh-doanh-co-dieu-kien.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2016/04/hang-hoa-dich-vu-kinh-doanh-co-dieu-kien.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy