Dịch vụ Li xăng và nhượng quyền thương mại, thương hiệu kinh doanh

Li Xăng – Nhượng quyền thương mại là hình thức thương mại chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 và Nghị định 15/VBHN-BCT ngày 25-4-2014 quy định chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại. nhượng quyền thương hiệu

Trong nhượng  quyền thương mại bao gồm: nhượng quyền thương hiệu, nhượng quyèn kinh doanh, nhuong quyen thuong hieu, kinh doanh nhượng quyền

Theo đó, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thực hiện được hình thức nhượng quyền thương mại theo quy định, bên nhượng quyền cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 1 năm; đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

Ngoài ra, bên nhượng quyền thương mại có trách nhiệm phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại quy định và công bố.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, bên nhượng quyền thương mại nếu là nhượng quyền trong nước hoặc nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài thì không cần phải qua thủ tục đăng ký. Những trường hợp còn lại, bên nhượng quyền thương mại phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Công thương hướng dẫn; bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Công thương quy định; bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận đã được hợp pháp hóa lãnh sự; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ. Hồ sơ được nộp cho Bộ Công thương và sẽ được giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc.

Dịch vụ tư vấn và đăng ký hợp đồng li xăng, nhượng quyền thương mại tại LetoLegal:

Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lýđăng ký sở hữu trí tuệ, LetoLegal đánh giá chi tiết các lợi thế và rủi ro trong tương lai cho từng vụ việc. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Tư vấn các khía cạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại (đầu tư, phân phối, đại lý, xuất nhập khẩu)
 • Tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.
 • Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể về nhượng quyền thương hiệu, thương mại, li xăng bao gồm:

 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng theo yêu cầu của khách hàng
 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;
 • Dịch vụ tra cứu và tư vấn;
 • Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng lixăng sáng chế và bí quyết kỹ thuật;
 • Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vi phạm các độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ;
 • Tư vấn về hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng để đảm bảo cho hợp đồng đó tuân thủ các quy định của pháp luật ViệtNam;
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại hiệu quả không phải là vấn đề đơn giản. Các bên nhượng quyền và bên nhận quyền cần phải am hiểu quy trình của hoạt động nhượng quyền thương mại từ việc lựa chọn đối tác phù hợp (bao gồm việc xem xét tiềm năng của các bên cũng như rà soát điều kiện của các bên có đáp ứng theo quy định của pháp luật không), nắm rõ quy định về yêu cầu của việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Công thương đến việc soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại nhằm hạn chế rủi ro cho các bên.

Có như vậy mô hình nhượng quyền thương mại mới thực sự hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền.

Vui lòng liên hệ tới LetoLegal để được tư vấn và cung cấp dịch vụ Li xăng, Nhượng quyền thương mại tốt nhất!


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status