Công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc thông dụng

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may mặc thông dụng như thế nào? Sản phẩm may mặc thông dụng là sản phẩm hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật nên không cần công bố hợp quy theo quy định. Tuy nhiên, các sản phẩm may mặc là các sản phẩm có đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc gia nên tổ chức, cá nhân cần tiến hành công bố phù hợp tiêu chuẩn dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng thông qua bộ Tiêu chuẩn cơ sở.

Hàng may mặc thông dụng là các sản phẩm bao gồm: Quần áo, váy, chăn, gối, màn, mũ, khan, bao tay, khẩu trang, xà cạp…được may bằng các loại vải dệt thoi, vải dệt kim và các loại vải khác.

công bố cơ sở hàng may mặc

Công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào? Cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan.

I. Trình tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
Bước 8: Công bố TCCS;
Bước 9: In ấn TCCS.
*Lưu ý: Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

II. Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

1. Yêu cầu:
– Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.
– Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

2. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

III. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc bao gồm:

a) Quyết định công bố của người đứng đầu cơ sở
b) Bản TCCS bao gồm các nội dung sau:

  • Trang bìa;
  • Mục lục;
  • Lời mở đầu;
  • Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
  • Phần thông tin bổ sung.

c) Kế hoạch kiểm soát chất lượng

d) Phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

Lưu ý: Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:
TCCS A:B/XXX (A: số hiệu của TCCS;B: năm ban hành TCCS; XXX: chữ viết tắt tên cơ sở công bố)

  • Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:)và được đặt sau ký hiệu TCCS;
  • Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.
  • Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng và lưu giữ tại trụ sở của tổ chức, cá nhân công bố.

Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: A11 Toong, 25T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 19006258

Hotline: 0943393223

Email: info@luatleto.com

VĂN PHÒNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 1, Toà nhà SGR Building, 169 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 19006258

Hotline: 0355141219 (Mr. Nguyễn Thúc Khoa)

Email: info@luatleto.com

DMCA.com Protection Status