8 trường hợp công dân bị xóa đăng ký tạm trú

Cập nhật: 29/04/2021 lúc 10:33:25

Điều 29 Luật Cư trú 2020 quy định, từ ngày 01/7/2021, công dân sẽ bị xóa đăng ký tạm trú đối với 08 trường hợp sau đây thay vì 5 trường hợp như hiện nay

8 trường hợp công dân bị xóa đăng ký tạm trú

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Twitter
Chia sẻ