TUYỂN DỤNG – Khóa đào tạo nhân sự nguồn

tuyển dụng

KHOÁ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NGUỒN

  1. Mục đích:
  • Tạo ra nhân sự hoạt động cho chính Hãng luật ngay sau khi đào tạo xong.
  • Chấm dứt việc mất thời gian cho việc tổ chức tuyển dụng và sắp xếp thời gian thử việc.
  • Mở đầu cho chương trình đào tạo pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp
  1. Mục tiêu:

Đào tạo ra những nhân sự pháp lý toàn diện trong lĩnh vực Kinh tế – Thương mại, am hiểu đầy đủ các khía cạnh pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Từ đó, đủ sức đánh giá tổng quan một doanh nghiệp ở khía cạnh pháp lý.

Mỗi thành viên hoàn thành khoá học, sẽ có thể trở thành cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hoặc luật sư tư vấn doanh nghiệp, đủ sức nhìn ra các nút thắt pháp lý Doanh nghiệp đã, đang và sẽ có thể gặp phải, đồng thời, đưa ra giải pháp tháo gỡ hiệu quả và có cơ sở nhất!

Thay đổi hoàn toàn tầm nhìn của một người chưa có kinh nghiệm, hoặc đã có trải nghiệm nhưng chưa rõ ràng về nghề, từ đó có thể hình thành các Team work làm việc hiệu quả để cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp.

  1. Nội dung đào tạo:

Toàn bộ nội dung tổng thể của khoá đào tạo sẽ được phân chia thành các chuyên đề đào tạo theo các mảng pháp lý cụ thể, diễn ra trong tổng thời lượng 27 buổi học và 01 buổi tổng kết đánh giá. Bao gồm:

Chuyên đề Nội dung chính Số buổi Giảng viên
Định vị nghề pháp lý doanh nghiệp – Định hướng nghề nghiệp 01 Luật sư Trần Kiên
– Chức năng, vị trí, vai trò của Người làm pháp lý doanh nghiệp

– Luật sư Doanh nghiệp

– Pháp chế doanh nghiệp

01
Tư duy pháp lý của Luật sư Doanh nghiệp – Phương pháp tư duy pháp lý

– Suy nghĩ như một luật sư

– Tâm thái của một Luật sư Doanh nghiệp

01 Luật sư Trần Kiên
Pháp lý Doanh nghiệp

– Góc nhìn toàn diện pháp lý doanh nghiệp;

– Tổng quan vấn đề pháp lý của mọi loại Doanh nghiệp;

– Xác định các vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp xuyên suốt quá trình tồn tại của Doanh nghiệp từ khi thành lập

01 Luật sư Trần Kiên
Pháp luật Doanh nghiệp và Đầu tư

Thủ tục, Trình tự, Hồ sơ, Thẩm quyền, Căn cứ pháp lý, Lệ phí, Kỹ năng, Kinh nghiệm thực tiễn của việc:

– Thành lập công ty

– Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

– Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp

– Đăng ký đầu tư đối với các dự án quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Kiến thức tư vấn toàn diện các công việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi thành lập; Quy trình và kỹ năng thực hiện trên thực tế

03 Luật sư Trần Kiên
Pháp luật Sở hữu trí tuệ

– Nhận định và phân biệt các đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ;

– Phân tích các cơ chế quốc gia và cơ chế quốc tế áp dụng trong hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ;

– Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế;

– Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp;

– Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;

– Kỹ năng đăng ký xác lập quyền tác giả đối với tác phẩm;

– Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,

– Thương mại hóa tài sản trí tuệ;

– Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

03 Luật sư Trần Kiên

+

Chuyên viên thẩm định Cục sở hữu trí tuệ

Thạc sỹ khoa học quản lý (sở hữu trí tuệ)

Pháp luật về xúc tiến thương mại – Các phương thức xúc tiến thương mại của doanh nghiệp

– Quá trình triển khai các phương thức xúc tiến thương mại của Doanh nghiệp trên thực tế

– Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại của Doanh nghiệp

– Kỹ năng thẩm duyệt nội dung chương trình xúc tiến thương mại của Doanh nghiệp

– Kỹ năng tư vấn và đăng ký thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại của Doanh nghiệp

03 Luật sư Trần Kiên
Pháp luật về lưu hành sản phẩm, hàng hoá – Pháp luật về sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá

– Phân loại hàng hoá

– Quy chế quản lý nhà nước về hàng hoá

– Trình tự, Thủ tục, Hồ sơ, Lệ phí và những điểm đáng lưu ý trong việc đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng/lưu hành hàng hoá

03 Luật sư Trần Kiên
Pháp luật về Thuế – Tổng quan về các loại thuế theo quy định hiện hành

– Nghĩa vụ về kế toán thuế của Doanh nghiệp

– Nghiệp vụ đăng ký và báo cáo thuế của Doanh nghiệp

– Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế toán – thuế và phương xử lý khắc phục

01 Kế toán trưởng –

Luật sư Trần Kiên

Pháp luật về hoạt động kinh doanh có điều kiện – Quy chế quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Kỹ năng tư vấn, thẩm định và thực hiện đại diện Doanh nghiệp đăng ký cấp các loại Giấy chứng nhận và Giấy phép con theo quy định

– Thống kê và kiến thức cơ bản về các thủ tục phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (Mã số mã vạch hàng hoá; Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu, văn bản; Chứng nhận lưu hành tự do; Chứng nhận xuất xứ; Chứng nhận xuất khẩu; Chứng nhận y tế;…)

02 Luật sư Trần Kiên
Pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu – Chính sách về quản lý xuất nhập khẩu

– Pháp luật về hải quan

– Pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

– Quy trình, thủ tục hải quan

– Chính sách quản lý hàng hoá, sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất nhập khẩu

– Nghiệp vụ ngoại thương

03

Luật sư Trần Kiên

+

Ông Lê Minh

CEO VinaLogistics Việt Nam

Diễn giả, Giảng viên Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Pháp luật về Hợp đồng lao động và Bảo hiểm – Các loại hợp đồng lao động

– Các yếu tố cần lưu ý về nội dung của Hợp đồng lao động

– Tranh chấp về hợp đồng lao động

– Chính sách về bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện đối với người lao động

– Các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký bảo hiểm, đăng ký cấp sổ bảo hiểm, đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia

02 Luật sư Trần Kiên

+

01 Giảng viên cao học – Đại học Luật Hà Nội

Nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp – Chức năng, nhiệm vụ của pháp chế nội bộ doanh nghiệp

– Các loại tài liệu nội bộ cần thiết trong một doanh nghiệp thuộc phạm vi nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, giám sát của pháp chế doanh nghiệp

01 Luật sư Trần Kiên
Kỹ năng giải quyết các vụ việc tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp – Các loại tranh chấp cơ bản trong và ngoài doanh nghiệp

– Các phương pháp giải quyết tranh chấp

– Kỹ năng đánh giá và giải quyết tranh chấp doanh nghiệp của Luật sư

01 Luật sư Trần Kiên

+

01 Giảng viên cao học – Đại học Luật Hà Nội

Hình ảnh của Luật sư  – Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô – Nhận thức về hình ảnh cả nhân, hình ảnh tổ chức

– Vai trò của hình ảnh trong xây dựng nghề nghiệp và tạo dựng niềm tin khách hàng

– Giá trị của hình ảnh và phương pháp xây dựng hình ảnh luật sư

01 Luật sư Trần Kiên
  1. Tổ chức khoá học:
Điều kiện – Đã tốt nghiệp cử nhân Luật

– Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký

– Vượt qua PHỎNG VẤN xét tuyển do Hãng luật tổ chức

Học phí – Miễn phí đối với các trường hợp cam kết làm việc cho Hãng luật trong thời gian tối thiểu 01 năm sau đào tạo
Đối tượng – Đã tốt nghiệp cử nhân luật.
Lịch học 03 buổi/ tuần

18h30 – 21h00: Tối 2,4,6

Hoặc

18h30 – 21h00: Tối 3,5,7

Tại trụ sở công ty: Tầng 4, 30 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Quyền lợi

– Kiến thức chuyên nghiệp tương đương nhiều năm kinh nghiệm

– Kỹ năng bài bản để hành nghề Luật sư

– Được giữ làm việc tại Hãng luật ngay sau đào tạo, với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; Văn hoá làm việc hoà đồng, thân thiện; Mô hình hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý hoàn toàn mới; Thu nhập cao (7 – 10 triệu/tháng, có thể tăng không giới hạn tuỳ theo năng lực).

– Được cấp Chứng nhận sau khi hoàn thành khoá đào tạo

Số lượng học viên 10 người

 

  1. Thủ tục:

Ứng viên quan tâm, vui lòng thực hiện đầy đủ hướng dẫn sau:

Gửi email ứng tuyển tới email: tuyendung@luatleto.com với tiêu đề: ỨNG TUYỂN NHÂN SỰ NGUỒN – [HỌ VÀ TÊN]

Tài liệu gửi kèm theo Email:

+ Đơn xin ứng tuyển;

+ Phiếu thông tin cá nhân (Theo mẫu);

+ Bản scan Bảng điểm đại học;

+ Bản scan Văn bằng, Chứng chỉ đã có;

Gửi email ứng tuyển trước ngày 25/09/2016.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Ms. Lan Nhi :  P: 0435335122 – M: 0912772398 – E: Tuyendung@luatleto.com


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số9, TT Thủy sản Hà Nội, ngõ 46, phố Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.533.5122  Fax: 0243.533.5122
Hotline: 0943393223 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status