Skip to Content
Công ty Luật TNHH Khai Phong, xác lập tư cách Pháp lý, Tổ chức, quản lý, hoạt động theo hình thức tổ chức hành nghề Luật sư theo Luật Luật sư. Giám đốc, Luật sư điều hành Công ty - Người đại diện theo Pháp luật, các Luật sư của Công ty, Chuyên gia, Cố vấn, Cán bộ nghiên cứu, Cán bộ tư vấn làm việc tại Công ty là các Luật sư, chuyên gia Pháp luật Đầu tư - Kinh doanh, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm chuyên sâu, năng lực tư vấn đã được khẳng định qua các Dự án tư vấn phức tạp.
 

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho mục tiêu

xây dựng Công ty Luật TNHH Khai Phong trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư - Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

Công ty Luật TNHH Khai Phong