dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruyLượt Xem:10601

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu và người sử dụng hay mua hàn hóa sẽ trực tiếp chịu thuế này Vậy thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm và vai trò như thế nào

Thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các loại hàng hóa dịch vụ sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là người mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ. thuế TNĐB sẽ được gián thu qua giá của hàng hóa và dịch vụ

 Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức,đơn vị hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đóng vai trò như thế nào?

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần hướng dẫn tiêu dùng.

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần điều tiết thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

-   Việc đăng ký, kê khai và nộp thuế là cơ sở để nhà nước quản lý, điều tiết nững hàng hóa, dịch vụ nhạy cảm, tác động lớn đến nền kinh tế – xã hội.

-   Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt Là loại thuế gián thu được tính trong giá bán của hàng hóa, dịch vụ người trực tiếp chịu thuế là người sử dụng dịch vụ hay mua hàng hóa

– Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế tiêu dùng 1 giai đoạn. Cụ thể, các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ được đánh 1 lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ.

– Phạm vi điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt là không rộng và mức thuế suất có thể thay đổi. Do danh mục hàng hóa có thể thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thường có mức thuế suất cao.

– Giúp tăng thu nhập của ngân sách Nhà nước.

– Mức thuế suất cao nên sẽ thuế TTĐB góp phần ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tiêu dùng. Với mục đích hạn chế sản xuất và tiêu dùng những hàng hóa, dịch vụ không có lợi cho nền kinh tế và xã hội.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần tái phân phối thu nhập của người có thu nhập cao. Đảm bảo tính công bằng xã hội.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào