dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng


Tài Liệu Kế Toán
Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200 phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp
Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con sử dụng TK 221 – TT 200 phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con
Hạch toán khoản kế toán phải trả người lao động

Hạch toán khoản kế toán phải trả người lao động

Những khoản kế toán phải hạch toán trả cho người lao động theo TT 200 và sử dụng tài khoản 334 bao gồm tiền lương, tiền thưởng, bhxh, tiền úng lương …
12 khoản thu được miễn tính thuế TNDN

12 khoản thu được miễn tính thuế TNDN

12 khoản thu nhập được nhà nước miễn tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC
Cá nhân được ủy quyền thuế với điều kiện gì?

Cá nhân được ủy quyền thuế với điều kiện gì?

Đối với mỗi cá nhân, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng. Tại điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các trường hợp được ủy quyền như sau
Quy định, chi tiết trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Quy định, chi tiết trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Theo quy định mới nhất được cập nhật đến nay là năm 2019 ngoài những trường hợp bắt buộc phải nộp thuế giá trị gia tăng còn có những trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây
Mười khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Mười khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

10 khoản thu thuế TNCN được nhà nước quy định đánh thuế. Vậy trong những trường hợp nào thì nhà nước thu thuế thu nhập cá nhân
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu và người sử dụng hay mua hàn hóa sẽ trực tiếp chịu thuế này Vậy thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm và vai trò như thế nào
Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan năm 2020

Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan năm 2020

Hướng dẫn chi tiết Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan theo quy định mới nhất để tìm hiểu xem mình hoặc đối tác có đang nợ thuế hay không?
Hạch toán hàng gửi bán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hạch toán hàng gửi bán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hạch toán hàng gửi bán trong các trường hợp Xuất kho hàng gửi bán; Hàng gửi bán được chấp nhận; Hàng gửi bán bị từ chối theo thông tư 133 và thông tư 200
Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế mới nhất

Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế mới nhất

Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế bao gồm : Mua bán ngoại tệ; Xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ: Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC.
Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định bị hao mòn theo thời gian được hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn đọc
Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn năm 2020

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn năm 2020

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với hàng hóa tạm nhập khẩu và nhập khẩu ủy thác theo quy định mới nhất năm 2020
Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623, hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình
Cách hạch toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Cách hạch toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Cách hạch toán bất động sản đầu tư, kế toán sử dụng tài khoản 217 theo Thông tư 133 được hướng dẫn chia sẻ trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200 hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kinh tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ


0982.686.028