dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruyLượt Xem:14314

Sơ đồ tài khoản kế toán 911 xác định kết quả kinh TT200

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng xin chia sẻ như sau: Tài khoản 911 là tài khoản để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

Dưới đây là toàn bộ sơ đồ tài khoản kế toán 911 có liên quan đến các nghiệp vụ, các đầu tài khoản sẽ phản ánh trực tiếp với 911 ví dụ như: 632, 635, 641, 811...Các bạn học viên, kế toán nên chuyển đổi cách học 1 cách khoa học hơn thay vì học tray như hiện nay kết quả sẽ khác.

Sơ đồ tài khoản kế toán 911 xác định kết quả kinh TT200

 

Chúc bạn thành công !

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn