dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruyLượt Xem:10619
Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải An Giang Mã số thuế: 0601163545 Địa chỉ: Tổ dân phố Nam An, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
 
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải An Giang
Mã số thuế: 0601163545
Địa chỉ: Tổ dân phố Nam An, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngoãn
Ngày cấp giấy phép: 25/09/2018
Ngày hoạt động: 24/09/2018
 
Ngành nghề kinh doanh:
 
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661  
6 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác   46611
7 Bán buôn dầu thô   46612
8 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan   46613
9 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan   46614
10 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662  
11 Bán buôn quặng kim loại   46621
12 Bán buôn sắt, thép   46622
13 Bán buôn kim loại khác   46623
14 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác   46624
15 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
16 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
17 Bán buôn xi măng   46632
18 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
19 Bán buôn kính xây dựng   46634
20 Bán buôn sơn, vécni   46635
21 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
22 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
24 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752  
25 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521
26 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522
27 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523
28 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524
29 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   47525
30 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47529
31 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530
32 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
33 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
34 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
35 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
36 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
37 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
38 Vận tải đường ống   49400
39 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012  
40 Vận tải hàng hóa ven biển   50121
41 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122
42 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
43 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
44 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
45 Vận tải hành khách hàng không   51100
46 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
47 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
48 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
49 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)   52102
50 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
51 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222  
52 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương   52221
53 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa   52222
54 Bốc xếp hàng hóa 5224  
55 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
56 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
57 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
58 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
59 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
60 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
61 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
62 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
63 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299
64 Bưu chính   53100
65 Chuyển phát   53200

 

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn