Skip to Content

Chúng tôi kế thừa Thương hiệu Khai Phong với các Giải thưởng và sự Công nhận:

Bằng khen của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam 2010 cho thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Đề án 30 – Cải cách thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Bằng khen của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam 2011 cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2011;

Bằng khen của Bộ Tư Pháp 2011 cho thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật Luật sư (2007 – 2011).

Giấy khen của Đoàn Luật Sư Tỉnh Hải Dương các năm

Top 12, Chung khảo Cuộc bình chọn “Hãng Luật và Luật sư tiêu biểu năm 2011”…

Các Chuyên đề Nghiên cứu, Ấn Phẩm tiêu biểu của Luật sư Công ty:

Luật sư Công ty là Tác giả các chuyên đề: “Tập đoàn Kinh tế Tư nhân cần sự thừa nhận Pháp lý” – Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 22-2007 (858), 24/05/2007; Tác giả các chuyên đề “Vốn và quyền sử dụng đất”; “Chuyển nhượng Dự án Bất động sản và các quy định”, “Sáp nhập và mua lại, các giải pháp pháp lý”, Tác giả chuyên đề “PR cần một hành lang Pháp lý” Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 3-2007 (839), 11/1/2007;

Luật sư Công ty là Tác giả các Chuyên đề nghiên cứu: “Quản trị Pháp lý toàn diện Công ty Cổ phần & Tập đoàn kinh tế”; “Pháp luật Đầu tư và lợi ích Quốc gia”; “Cần một cuộc “đại phẫu” thủ tục đầu tư”, TBKTSG 05/2009...

Luật sư Công ty tham gia Tổ công tác chuyên trách Cải cách thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ rà soát thủ tục Hành chính Bộ Tài chính, Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Cục Hải Quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Nhóm Tài chính, Ngân hàng, Công thương & Kế hoạch Đầu tư, năm 2010;

Luật sư Công ty thường xuyên tham vấn các vấn đề pháp lý với Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Tư Pháp và các cơ quan nghiên cứu, tư vấn;

Luật sư Công ty đã tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay – Cơ sở lý luận và thực tiễn” (Chủ trì: Viện nghiên cứu lập pháp - Ủy ban thường vụ Quốc hội) năm 2010 -2011;

Luật sư Công ty là Tác giả các chuyên đề “ Khía cạnh kinh tế của Pháp luật”, “Khía cạnh thời điểm của Pháp luật”; Tạp Chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao); “Giao dịch Bất động sản qua sàn”; “Phát hành riêng lẻ”; “Chào mua công khai”; “lách trần lãi suất huy động”; “Thm định pháp lý giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp”; “Sáp nhập và mua lại- giải pháp pháp lý”; “Thủ tục đầu tư, cần một cuộc đại phẫu”; “Tìm lời giải cho Doanh nghiệp trùng tên” “Tập đoàn kinh tế tư nhân, cần sự thừa nhận pháp luật”; “Kiến nghị bỏ Luật Đầu tư”; “Lừa đảo qua giao dịch điện tử vềtài chính quốc tế”; “Hoàn thiện Luật Đầu tư phù hợp với thông lệ quốc tế”; “An toàn khi sáp nhập hay giải thể ngân hàng” …và nhiều bài viết, nghiên cứu, trả lời phỏng vấn trên các báo, tạp chí nghiên cứu, tạp chí kinh doanh danh tiếng khác tại Việt Nam;

Luật sư Công ty là tác giả cuốn sách: “Hỏi đáp Luật Biển Việt Nam 2012” – Nhà xuất bản Tư pháp.

Luật sư Công ty là tác giả của nhiều Báo cáo Tham vấn pháp lý, Chuyên đề nghiên cứu pháp luật về Đầu tư, Doanh nghiệp (M&A), Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản…

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho mục tiêu

xây dựng Công ty Luật TNHH Khai Phong trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư - Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

Công ty Luật TNHH Khai Phong