Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự
Công ty Luật Hoàng Sa cung cấp dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:   Các công việc của Luật sư trong vụ án h&ig..
Luật sư tư vấn hình sự, tham gia tố tụng hình sự
Luật sư tư vấn hình sự. Luật Hoàng Sa có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và tham gia tranh tụng trong các vụ án hình sự. Chúng tôi tha..
Luật sư bào chữa tại quận Hoàn Kiếm
LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN HOÀN KIẾM. Luật sư bào chữa, hay Luật sư bảo vệ đều được gọi chung là Luật sư tranh tụng. Trong vụ án hình sự th&ig..
Luật sư tranh tụng hình sự
LUẬT SƯ TRANH TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ. Luật sư tranh tụng hình sự có vai trò rất quan trọng đối với các bị can, bị cáo, bị hại…trong cá..
Luật sư bào chữa vụ án hình sự tại Hà Nội
LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI HÀ NỘI. Luật sư bào chữa, hay Luật sư bảo vệ đều được gọi chung là Luật sư tranh tụng. Trong vụ &aac..
Thủ tục mời Luật sư bào chữa cho người phạm tội
THỦ TỤC MỜI/ THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC, BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ.   Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn cho..
Luật sư tham gia bảo vệ cho người bị hại, người liên quan tại tòa án
Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Tòa án là một trong những dịch vụ phá..
Luật sư bào chữa tại tòa án trong vụ án hình sự
Cử luật sư giỏi để tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo (gọi tắt là bị án) tại tòa án là một trong những dịch vụ pháp lý thế mạnh của ..
Quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
Quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội Theo quy định tại điều 103 bộ luật hình sự thì: 1. Khi xét xử cùng một lần người dưới 1..
Người dưới 18 tuổi phạm tội áp dụng xử phạt như thế nào
Người dưới 18 tuổi phạm tội áp dụng xử phạt như thế nào Theo quy định tại điều 91 bộ luật hình sự thì: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu tr..