Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC xét xử hình sự có người dưới 18 tuổi
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TÒA GIA ĐÌNH V&A..
Thông tư số 34/2017/TT-BCA thân nhân gặp người bị tạm giữ, tạm giam
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM GẶP THÂN NHÂN; NHẬN QUÀ; GỬI, NHẬN THƯ, SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU Căn cứ Luật ..
Thông tư số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂ..
Thông tư số 09 /2014/TTLT-BTP- TANDTC- VKSNDTC- BTC về vi bằng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Căn cứ Luật Thi ..
Thông tư số 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC về tại ngoại
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 93 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Để áp dụng..
Thông tư số 03/2018/TTLT ghi âm, ghi hình trong tố tụng hình sự
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC G..
Thông tư liên tịch số 01/2017 về tin báo, tố giác tội phạm thay thế 06/2013
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN,..
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật du lịch 2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 th&a..
Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định phòng xử án
THÔNG TƯ Quy định về phòng xử án ––––––––––––––––– Căn cứ Luậ..
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH hoạt động cho thuê lại lao động
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐI..