Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Công ty Luật Hoàng Sa chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý nói chung. Dịch vụ đại diện, tư vấn sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan l&..
Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ
Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là một trong những dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Hoàng Sa. Chúng tôi tư vấn v..
Chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật
Chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật.   1. Khái niệm, giải thích - Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm c&oac..
Kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật
Kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật. 1. Khái niệm Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản ph..
Sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định pháp luật
Sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định pháp luật. 1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì? - Sáng chế/ giải pháp..
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền đối với bí mật kinh doanh
Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn đăng ký bảo hộ quyền đối với bí mật kinh doanh như sau: 1. Khái niệm: Bí mật kinh doanh là thông tin thu đ..
Tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại
Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại. 1. Khái niệm Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân d&ug..
Tư vấn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Dịch vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là một trong những dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Hoàng Sa. Chúng tôi tư vấn và cung cấp ..
Tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Hoàng Sa. Chúng tôi tư vấn v&agra..
Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích là một trong những dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Hoàng Sa cung cấp. Chúng ..