Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA


Nhân sự Công ty Luật TNHH Hoàng Sa bao gồm:

1. Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319 - 09 11771155 

2. Luật sư Mai Bá Hải - P. Giám đốc

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319 - 098 301 7755

3. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319

4. Chuyên viên Phí Thị Hương Trang 

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319 - 098 480 1957

5. Chuyên viên Nguyễn Hà

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319 - 0969 250 715

6. Chuyên viên Nguyễn Hạnh

• Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• 0246.656.4319

7. Nhân viên lái xe

8. Nhân viên thực tập  & tập sự tại công ty.

 

Liên hệ nhanh: 0911 771155/ 0983017755