Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Nghị định 134/2013/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực điện
NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả   Căn cứ Luật ..
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015 hướng dẫn Luật doanh nghiệp
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Ch&iacut..
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014..
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh Bất động sản
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản         ..
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính trong kế hoạch, đầu tư
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn ..
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 72/2013
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ..
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật du lịch
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 n..
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại thay thế Nghị định 23
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾ..
Nghị định số 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh Logistics
NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics ______________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thươn..