Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Mẫu thông báo số 08 thay đổi thông tin đăng ký thuế
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ   Tên đơn vị/cá nhân: Mã số thuế: Địa chỉ trụ sở chính: Đơn vị đăng k&y..
Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng
                                                        &..
Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        &n..
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
                                                  ..
Mẫu thông báo hủy hóa đơn giá trị gia tăng
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do -..
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
    GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt :     Chuyển khoản: (Đánh dấu X vào ô tương ứng)  ..
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc …&hel..
Mẫu đơn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc ..
Mẫu Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN       &n..