Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Mẫu hợp đồng cộng tác viên
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN Số: ............./HDCTV BÊN A: ...................................................................................
Mẫu hợp đồng đại lý phân phối hàng hóa
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN (sản phẩm phân phối: …..) Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền (Sau đây được gọi tắt là “Hợp đồn..
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư Bất động sản
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ Số ……/…………… Dự án: ………… Địa điểm    : ……&h..
Mẫu hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài làm việc
HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh v&agr..
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động nước ngoài
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Số……..
Mẫy giấy vay tiền kiêm biên nhận có làm chứng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          ..
Mẫu thỏa thuận góp vốn hợp tác kinh doanh 2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BIÊN BẢN THOẢ THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH   ..
Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN  Hôm nay ngày....&hellip..
Mẫu hợp đồng ủy quyền có thù lao
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Hôm nay, ngày  tháng   năm 2009, tại ..
Mẫu hợp đồng thuê tài sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN Tại Văn phòng Công chứng &hellip..